آفتاب نیوز : احمدی نژاد در توییتی خطاب به امانوئل مکرون، ریاست جمهوری فرانسه با اشاره به ناآرامی های موخر در این کشور، نوشته هست: ” آفتاب نیوز : احمدی نژاد در توییتی خطاب به امانوئل مکرون، ریاست جمهوری فرانسه با اشاره به ناآرامی های موخر در این کشور، نوشته هست: “مگر وظیفه دولت ها […]

آفتاب نیوز : احمدی نژاد در توییتی خطاب به امانوئل مکرون، ریاست جمهوری فرانسه با اشاره به ناآرامی های موخر در این کشور، نوشته هست: ” آفتاب نیوز : احمدی نژاد در توییتی خطاب به امانوئل مکرون، ریاست جمهوری فرانسه با اشاره به ناآرامی های موخر در این کشور، نوشته هست: “مگر وظیفه دولت ها پاسخگویی به خواسته های شهروندان نیست؟ این تظاهرکنندگان شهروند می باشند. به سخن هایشان گوش و خواسته هایشان را تامین کن. مطمئنا هیچ قدرتی نمیتواند جلوی عزم مردم بایستد.
تذکر احمدی نژاد به ریاست جمهور فرانسه: به سخن مردم گوش کن