دکتر علی اتحاد در اظهار کرد وگو با ایسنا یادآور گردید: با توجه به ارزش مخصوصی که وزارت صنعت برای حوزه صنعت های مدرن قائل بود، در ماده شصت و نهم احکام دائمی برنامه توسعه ششم حدس گردید که حوزه فعالیت صندوق صحا از حوزه الکترونیک به حوزه فناوری های مدرن توسعه یابد. وی با بیان […]

دکتر علی اتحاد در اظهار کرد وگو با ایسنا یادآور گردید: با توجه به ارزش مخصوصی که وزارت صنعت برای حوزه صنعت های مدرن قائل بود، در ماده شصت و نهم احکام دائمی برنامه توسعه ششم حدس گردید که حوزه فعالیت صندوق صحا از حوزه الکترونیک به حوزه فناوری های مدرن توسعه یابد.

وی با بیان اینکه این ماده در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت، اظهار کرد: متعاقب آن مراحل پایانی تصویب اساسنامه جدید صندوق در هیات دولت طی می گردد و امید داریم به زودی اساسنامه جدید “صندوق پشتیبانی از صنعت های پیشرفته” وی با بیان اینکه این ماده در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت، اظهار کرد: متعاقب آن مراحل پایانی تصویب اساسنامه جدید صندوق در هیات دولت طی می گردد و امید داریم به زودی اساسنامه جدید “صندوق پشتیبانی از صنعت های پیشرفته” در دولت مصوب خواهد گردید.

مدیر عامل صندوق صحا با تاکید بر اینکه با تصویب اساسنامه جدید صندوق پشتیبانی از صنعت های مدرن فعالیت های این صندوق توسعه می یابد، دنبال کرد: این امر به سبب آن هست که در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد بر این هست که صنعت های مدرن از خصوصیت هایی چون ارزش افزوده بالا، احتیاج به سرمایه گذاری اولیه کمتر، ایجاد اشتغال ارزشمندتر با حضور فارغ التحصیلان دانشگاهی و کمبود آلودگی های زیست محیطی می باشند.

وی اضافه کرد: بر این اساس این وزارتخانه معتقد است علاوه بر آنکه باید حوزه اکتساب و اقدامات جدید صنعت های مدرن توسعه یابد، از فناوری های مدرن برای نفوذ در صنعت های موجود بهره ببریم تا زمینه بالا بردن صنعت های موجود در کشور فراهم گردد. این امر نیز در دستور کار این صندوق قرار دارد.

اتحاد با اشاره به تحولات احتمالی در صندوق پس از ابلاغ اساسنامه جدید، اظهار کرد: وقتی که عزم دولت تقویت صنعت های مدرن هست، باید مراجع مالی جدی تری هم در اختیار صندوق قرار گیرد که سازمان برنامه و بودجه نیز این آمادگی را دارد.

وی میزان افزایش اعتبارات این صندوق طبق اساسنامه جدید را مشروط به تصمیم پایانی دولت دانست و دنبال کرد: طبق حدس های صورت گرفته به طور تدریجی حوزه های جدید فناوری های مدرن تحت پوشش صندوق “پشتیبانی از صنعت های پیشرفته” وی میزان افزایش اعتبارات این صندوق طبق اساسنامه جدید را مشروط به تصمیم پایانی دولت دانست و دنبال کرد: طبق حدس های صورت گرفته به طور تدریجی حوزه های جدید فناوری های مدرن تحت پوشش صندوق “پشتیبانی از صنعت های پیشرفته” قرار خواهد گرفت.

به گفته این مقام مسوول، حوزه هایی چون فناوری های زیستی، نانو، مواد مدرن، اپتیک و فوتونیک و امکانات مدرن در حوزه های متفاوت زیر چتر حمایتی صندوق پشتیبانی از فناوری های مدرن قرار می گیرد.

اتحاد در جواب به این سؤال که در گام نخست کدام حوزه در زیر چتر حمایتی این صندوق قرار می گیرد، اظهار کرد: پس از ابلاغ اساسنامه جدید، در مورد اولویت بندی برای پشتیبانی از حوزه فناوری های مدرن تصمیم گیری می گردد.

بهره مندی ۴۵۰ شرکت از خدمات “صحا”

اتحاد، صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنعت های الکترونیک را یکی از واحدهای حمایتی در حوزه پشتیبانی از صنعت های پیشرو شرح کرد و اضافه کرد: این صندوق پیشینه فعالیت حدود ۲۰ سال را دارد و از زمان ایجاد، اولویت حمایتی خود را حوزه های متفاوت صنعت های الکترونیک چون IT، CTT، ، اتوماسیون و الکترونیک نوری تشریح کرده هست.

وی با بیان اینکه در سال های موخر فعالیت این صندوق توسعه یافته هست، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت و افزایش سرمایه صندوق، فعالیت صندوق “صحا” وی با بیان اینکه در سال های موخر فعالیت این صندوق توسعه یافته هست، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت و افزایش سرمایه صندوق، فعالیت صندوق “صحا” توسعه جدی پیدا کرد، به شکلی که در ۳ سال گذشته بیشتر از ۴۵۰ شرکت از ۲۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات صندوق استفاده کردند.

اتحاد، صادر کردن تضمین نامه را یکی از خدمات حمایتی این صندوق اسم برد و یادآور گردید: تاحالا ۳۰۰ تضمین نامه با مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال برای شرکت های فناور و فعال در حوزه های مربوط با صنعت الکترونیک صادر گردیده هست.

وی دنبال کرد: در حال حاضر برای هر طرح تا ۳ میلیارد تومان تسهیلات اعطا می گردد و بازه قیمت نفع تسهیلات نیز بسته به سطح فناوری و نوآوری بین ۵ تا ۱۵ درصد تعیین می گردد.

به گفته این مقام مسوول، برگشت اقساط وام طبق فرمول ثابتی نیست، لکن بر مبنای طرح و خصوصیات اقتصادی آن هست.  

 مدیرعامل صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنعت های الکترونیک با بیان اینکه در سال گذشته ۱۶۷ شرکت از حدود هزار میلیارد ریال از تسهیلات صندوق برخوردار شدند، بیان کرد: علاوه بر آن ۱۵۵ تضمین نامه به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال برای شرکت ها صادر گردید.

وی اضافه کرد: اعطای تسهیلات با قیمت ترجیحی و خدمات کارشناسی از دیگر حوزه های کلیدی پشتیبانی این صندوق از طرح های فناورانه هست.

پشتیبانی صندوق از شرکت های مستقر در منطقه های محروم

وی با تاکید بر اینکه برای اعطای تسهیلات محدودیتی تشریح نشده هست، یادآور گردید: تمام شرکت هایی که فناور باشند و محصول و یا خدمتی را عرضه دهند که باعث سطح بالا بردن صنعت گردد، مورد پشتیبانی این صندوق قرار می گیرند.

اتحاد با بیان اینکه پشتیبانی از شرکت های مستقر در منطقه های محروم در اولویت این صندوق قرار دارد، اظهار کرد: ب مخصوص برای مناطقی که دارای هاب دانشگاهی می باشند و یا دارای امکانات مخصوص اقتصادی باشند، مثل شهرهای مستقر در منطقه های مرزی که در آنان امکان مراودات تجاری باشد، در اولویت حمایتی ما قرار دارند.

مدیرعامل صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنعت های الکترونیک (صحا) با اشاره به پشتیبانی های عرضه شده به شرکت های فناوری مستقر در منطقه های محروم، اضافه کرد: به عنوان مثال در سال گذشته از طرح های عرضه شده از استان های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، خوزستان و خراسان پشتیبانی گردید.

پشتیبانی از شرکت ها در شرایط نوسانات ارزی

اتحاد با اشاره به نوسانات ارزی موخر در کشور، اظهار کرد: این مبحث، مسئله ای هست که گریبانگیر شرکت های تولیدی شده هست؛ چراکه این شرکت ها برای تهیه مواد اولیه باید بهای بیشتری پرداخت کنند.

مدیر عامل شرکت صحا دنبال کرد: بر این اساس اهتمام گردید تا این مسئله در اعطای تسهیلات به شرکت ها مدنظر داشته گردد و میزان تسهیلات افزایش یابد.

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار ایسنا، بر اساس ماده ۶۹ احکام دائمی برنامه ششم توسعه به منظور تحقق سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی مبحث توســعه درون زا، “صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توســعه صنعت های الکترونیک” به صندوق “پشتیبانی از تحقیقات و توســعه صنعت های پیشرفته” به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار ایسنا، بر اساس ماده ۶۹ احکام دائمی برنامه ششم توسعه به منظور تحقق سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی مبحث توســعه درون زا، “صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توســعه صنعت های الکترونیک” به صندوق “پشتیبانی از تحقیقات و توســعه صنعت های پیشرفته” تغییر اسم می یابد.

اســاسنامه صندوق متناســب با مأموریت جدید ظرف مدت ۶ ماه به پیشــنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنعت های الکترونیک منسوب به وزارت صنعت هست که قانون آن در سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و اساسنامه آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیأت وزیران رسید.

ماموریت کلیدی این صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر و خدمات کارشناسی ، صادر کردن تضمین نامه و پشتیبانی مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنعت های الکترونیک در بخش خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات و یا اعطای کمک های بلاعوض به اشخاص واقعی یا حقوقی در راستای های خرید، جابه جایی ، جذب و توسعه فناوری های مدرن، مطالعه و تحقیقات اعم از اساسی ، کاربردی و توسعه ای، تعلیم های تخصصی کوتاه مدت ، خدمات مهندسی و طراحی ، طرح های تولیدی و خدماتی نیمه ساخت صنعتی و انبوه، شرکت در مناقصه ، سمینار ها و نمایشگاه های داخلی و بیگانه ، ایجاد زمینه های لازم جهت اطلاع رسانی ، تدوین ، انباشت و اشاعه دانش فنی، گسترش مشارکت های فنی و اقتصادی بین المللی و بالا بردن صادرات و جذب سرمایه گذاری داخلی و بیگانه هست.

سرمایه اولیه این صندوق در سال ۱۳۷۵ به میزان ۵۰ میلیارد ریال تعیین و سرمایه مصوب بر طبق اساسنامه اصلاحی در سال ۱۳۸۲ مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال مدنظر داشته گردید. ​ ​سرمایه تامین شده تا انتهاء سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۲۵۰ میلیارد ریال بوده هست.

میزان تضمین نامه های صادر گردیده از سوی این صندوق برای شرکت های فعال در حوزه های الکترونیک به این شرح هست:

سال تعداد مبلغ به میلیارد ریال
۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ ۳۲۵ ۲۵۵
۱۳۹۲ ۳ ۵٫۵
۱۳۹۳ ۳ ۴
۱۳۹۴ ۱۷ ۲۶۵
۱۳۹۵ ۹۵ ۵۰۵

تعداد و مبلغ قراردادهای منعقد شده در این صندوق به این صورت هست:

سال تعداد مبلغ به میلیارد ریال
۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ ۸۶۸ ۱۳۰۶
۱۳۹۱ ۴۲ ۲۶۶
۱۳۹۲ ۲۹ ۱۲۷
۱۳۹۳ ۲۷ ۲۹۹
۱۳۹۴ ۱۰۷ ۹۸۰
۱۳۹۵ ۱۶۰ ۶۶۸

انتهای پیام