ولی تیموری که جدیدا آماری از رشد عزیمت گردشگران اروپایی به ایران همزمان با خارج شدن یک جانبه آمریکا از برجام و برگشت تحریم ها را اعلام کرده هست، در مورد سیاست ها و برنامه های ایران با توجه به آن که مدام سخن از دور زدن تحریم ها با استفاده از گردشگری هست، به […]

ولی تیموری که جدیدا آماری از رشد عزیمت گردشگران اروپایی به ایران همزمان با خارج شدن یک جانبه آمریکا از برجام و برگشت تحریم ها را اعلام کرده هست، در مورد سیاست ها و برنامه های ایران با توجه به آن که مدام سخن از دور زدن تحریم ها با استفاده از گردشگری هست، به ایسنا اظهار کرد: ما دنبال کارهای زودگذر و ضربتی نیستیم، گردشگری روال زمان بری دارد که باید زیرساخت های فکری و برنامه ریزی آن آماده گردد.

او با اشاره به افزایش عزیمت گردشگران اروپایی به ایران در شرایطی که تا ۴۵ روز پیش ۱۹ درصد کاهش داشت و حالا این آمار با دو درصد رشد مثبت به ۱۷ درصد کاهش دست یافته هست، اظهار کرد: این وضع نشان می دهد ورود گردشگران بیگانه به ایران درحال بازیابی و خارج شدن از رکود هست و مقصد ایران نیز آن دوران بحرانی تحریم را از سر گذرانده و تردیدها برای عزیمت به ایران در عمل ادامه پیدا نکرده هست.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی  و گردشگری دنبال کرد: لازم نیست در این شرایط در مورد بسته حمایتی گفت وگو کنیم، چون که تحریم موجب گردید بسته عزیمت ایران رقابتی و ارزان گردد، آن هم در شرایطی که نرخ عزیمت دیگر مقاصد روز به روز  درحال افزایش هست، ما فقط باید بتوانیم این اتفاق را تبلیغ کنیم.

او در جواب به این سوال که با توجه به غیبت ایران در رسانه های جهانی، ارزان بودن این عزیمت به شکلی دقیق کجا واز چه طریق درحال تبلیغ هست؟ اظهار کرد: لازم نیست ما این مبحث را مستقیم بگوییم. وقتی بسته عزیمت در نمایشگاه های گردشگری ارائه گردد، دیگران متوجه خواهند گردید عزیمت به ایران نه فقط گران تر نشده، لکن ارزان تر هم شده که این خود به خود تبلیغ هست.

تیموری پس از آن به کارهای سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری در شرایط حال حاضر اشاره نمود و اظهار کرد: با توجه به این که هر گونه فعالیت ایران در خارج از کشور باید با سازگاری وزارت امور خارجه باشد و از آنجا که دیپلماسی اقتصادی تا حدودی برای این وزارتخانه اولویت دارد، با دکتر انصاری ـ معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ـ به توافق آمدیم تا «برنامه راهبردی و استراتژیکِ اطلاع رسانی گردشگری را در خارج از کشور» با مشارکت یکدیگر آماده کنیم.

وی با اشاره به مشکلات اطلاع رسانی و تصویرسازی ذهنی از ایران در خارج از کشور، گفته بود: ما دنبال مُسَکن نیستیم. اگر بخواهیم در این مسیر کاری کنیم باید برنامه زیربنایی و ماندگاری دارا باشیم برای همین برنامه مشارکت استراتژیک با وزارت خارجه در بعد اطلاع رسانی در خارج آماده خواهد گردید تا در جریان آن تصویرسازی درست تر و موثری از ایران دارا باشیم.

به گفته او، تدوین برنامه جامع گردشگری که با مشارکت سازمان جهانی جهانگردی نیز آماده خواهد گردید، به علت مشارکت و مشورت مشاوران این سازمان بین المللی در مورد نحوه تبلیغات، اطلاع رسانی و چگونگی جابه جایی اطلاعات، ناخودآگاه تبلیغ مثبت دیگری برای کشور می باشد.

انتهای پیام