عبدالرضا بازدار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های امسال جهاد کشاورزی استان اجرای طرح آبیاری تحت فشار در ۵۸۲۷ هکتار از اراضی استان است. وی گفت: از این ۵۸۲۷ هکتار اراضی استان تاکنون ۲۳۶۴ هکتار از اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: برای […]

عبدالرضا بازدار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های امسال جهاد کشاورزی استان اجرای طرح آبیاری تحت فشار در ۵۸۲۷ هکتار از اراضی استان است.

وی گفت: از این ۵۸۲۷ هکتار اراضی استان تاکنون ۲۳۶۴ هکتار از اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: برای اجرای این طرح ۲۲۵۳۵۱ میلیون ریال هزینه شده است.

بازدار گفت: در سال گذشته ۳۱۷۸ هکتار از اراضی استان با ۴۰۸۰۲۵ میلیون ریال به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است.

وی عنوان کرد: در سال ۹۶، ۵۲۳۴ هکتار از اراضی استان با ۵۴۸۰۰۰ میلیون ریال تحت آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: در سال ۹۵ نیز ۳۲۲۴ هکتار از اراضی استان با ۳۹۲۳۰۰ میلیون ریال تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.

انتهای پیام