دکتر منصور غلامی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: دانشگاه خواجه صنعتی نصیرالدین طوسی اوایل پیروزی انقلاب اسلامی از به هم پیوستن چندین واحد متفرق شکل گرفت و به همین دلیل ساختمان‌های این دانشگاه بسیار پراکنده از یکدیگر قرار گرفته است و همانند سایر دانشگاه بزرگ کشور یک […]

دکتر منصور غلامی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: دانشگاه خواجه صنعتی نصیرالدین طوسی اوایل پیروزی انقلاب اسلامی از به هم پیوستن چندین واحد متفرق شکل گرفت و به همین دلیل ساختمان‌های این دانشگاه بسیار پراکنده از یکدیگر قرار گرفته است و همانند سایر دانشگاه بزرگ کشور یک پردیس مشخص ندارد. در این راستا طی سال‌های اخیر تلاش شد زمینی به منظور تجمیع واحدهای این دانشگاه فراهم شود که یک مورد آن به دلیل اینکه نتوانستند منابع مالی آن را تأمین کنند، از دست رفت.

وی در ادامه تصریح کرد: دانشگاه خواجه صنعتی نصیرالدین طوسی در نظر دارد زمینی که متعلق به ارتش است و در راستای اهداف کاری استفاده مطلوب از آن نمی‌شود را به منظور تجمیع در اختیار بگیرد و در حال حاضر تقریباً موافقت اولیه برای دریافت این زمین صورت گرفته و حتی مقدمات کار و نظیر روند اداری آن انجام شده است.

وزیر علوم همچنین خاطر نشان کرد: برای دریافت زمین متعلق ارتش به منظور تجمیع واحدهای دانشگاه خواجه صنعتی نصیرالدین طوسی منتظر موافقت رهبری هستیم. حتی مکاتباتی نیز در این زمینه انجام شده که امیدواریم به نتیجه برسد. ضمن اینکه پیگیری‌های لازم از طریق دولت نیز انجام شده و به نظر می‌رسد کارهای این تجمیع تقریباً در حال انجام است.

دکتر غلامی در پایان تاکید کرد: میزان پرداخت اعتباری مشخص از سوی دولت به دانشگاه خواجه صنعتی نصیرالدین طوسی قبل از پایان سال جاری بستگی به منابع دولت دارد و باید ببینیم درآمد و هزینه‌های دولت به چه شکلی است اما امیدواریم وضعیت به گونه‌ای باشد که دولت به همه تعهدات و قول‌های خود عمل کند.

انتهای پیام