ولی تیموری، معاون گردشگری او با این وجود اظهار کرد: آژانس های گردشگری در چارچوب مقررات و قوانین مقصد، توان دارند فرآورده ها خود را اطلاع رسانی و بازاریابی کنند و از این منظر، منفعت های خود را تامین کنند. معاون گردشگری در مورد تک فروشی ویزای آمریکا، کانادا و شینگن در دفاتر خدمات مسافرتی، […]

ولی تیموری، معاون گردشگری

او با این وجود اظهار کرد: آژانس های گردشگری در چارچوب مقررات و قوانین مقصد، توان دارند فرآورده ها خود را اطلاع رسانی و بازاریابی کنند و از این منظر، منفعت های خود را تامین کنند.

معاون گردشگری در مورد تک فروشی ویزای آمریکا، کانادا و شینگن در دفاتر خدمات مسافرتی، اظهار کرد: در این باره ابهام آیین نامه ای وجود دارد. سال های گذشته پیگیری های بسیاری شد، چون بحث ما این هست که دفاتر خدمات مسافرتی بویژه آن هایی که مجوز بند «ب» (اجرای تور) از سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری دریافت می کنند، در قالب پکیج و بسته سفر، «ویزا» به فروش برسانند. اما آیین نامه ای که سال ۱۳۸۰ در دولت تصویب شده هست به صورت مشخص کلمه «اخذ ویزا» را جزء فعالیت آژانس های گردشگری قید کرده هست. در نتیجه تا وقتی که این آیین نامه اصلاح نشده، گرفتن این حق از آژانس های گردشگری، اقدامی «غیرحقوقی» هست.

وی در مورد این که بنا به آن مصوبه دولت، آیا تک فروشی ویزا در آژانس های مسافرتی «مجاز» هست؟ تاکید کرد: «اخذ روادید» نخستین نکته ای هست که در آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۰ هیات دولت جزء فعالیت آژانس ها مذکور هست، اما برای کشورها و مقاصد خاص، سیاست هایی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری در قالب بخشنامه هایی ابلاغ شده هست که توقع داریم مراعات گردد.

او در مورد این سیاست ها توضیح داد: برای کشورهایی چون انگلیس، کانادا و آمریکا چارچوب و خط رفتار مشخصی تشریح شده که به دفاتر خدمات مسافرتی ابلاغ شده تا در حیطه آن عمل کنند.

معاون گردشگری کشور در مورد حکم تبلیغات لاتاری گرین کارت آمریکا در دفاتر خدمات مسافرتی و سیستم های رزرواسیون گردشگری نیز، اظهار کرد: مطمئنا سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری با مواردی که خلاف فرهنگ داخلی کشور و در تضاد با اخلاق و اعتبار های نظام باشد، قبول کننده نیست.

تیموری در جواب به این سؤال ایسنا که آیا مشابه فروش ویزا در دفاتر خدمات مسافرتی، حکم یا قانونی در مورد تبلیغات و ثبت اسم لاتاری گرین کارت آمریکا در آژانس ها، سیستم های رزرواسیون و جایگاه ها مربوط و یا حتی نامربوط وجود دارد؟ اظهار کرد: سفارش ها در مبحث گردشگری در سطح دنیا زیادتر حالت حقوقی هست تا قانونی. یعنی آن قدر گردشگری را منعطف می دانند که خیلی سفت و سخت با آن برخورد نمی کنند. از سوی دیگر «لاتاری» در کشور یا مقصدی خاص اتفاق می افتد و در صنعت گردشگری، این قوانین مقصد هست که حاکمیت دارد نه مبدأ. با این وجود، تبلیغ و بازاریابی با عناوینی در تضاد با اعتبار های جامعه، اخلاق و قانون کشور، مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری نیست.

 انتهای پیام