اردشیر نوریان در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که بودجه دفاعی مبحث مهمی است، اظهار کرد: جدیدا بعضی از اعضای کمیسیون امنیت ملی به ویژه رییس کمیسیون سفرهایی به استان های مرزی داشته اند و از نزدیک مسائل و مشکلات مرزها را ارزیابی کردند. موضوعاتی که مطمئنا در زمان ارزیابی بودجه در […]

اردشیر نوریان در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که بودجه دفاعی مبحث مهمی است، اظهار کرد: جدیدا بعضی از اعضای کمیسیون امنیت ملی به ویژه رییس کمیسیون سفرهایی به استان های مرزی داشته اند و از نزدیک مسائل و مشکلات مرزها را ارزیابی کردند. موضوعاتی که مطمئنا در زمان ارزیابی بودجه در کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به تنگنا ها در مراجع، اظهار کرد : مباحث امنیتی کشور بویژه مسائل مرزی و مسائل مربوط با آن در حوزه های دفاعی و امنیتی کشور ارزش ویژه ای دارد که باید به آن توجه گردد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت سازگاری زیادتر بین دستگاه های نظامی، امنیتی و انتظامی، اظهار کرد : طرح ها و برنامه های امنیتی برای اداره کردن حوزه مسائل مربوط مرز وجود دارد که باید اجرایی گردد.

نوریان با اشاره به این که تقویت بودجه دفاعی در دستور کار کمیسیون امنیت ملی است، اظهار کرد : پیش از اصلاحات در بودجه ما بر این مبحث تاکید داشتیم که امید داریم در اصلاحات بودجه سال ۹۸ به آن نیز توجه گردد، کما این که کمیسیون امنیت ملی در نشست ها مشترک با مسئولین برنامه ریز حوزه دفاعی بر این مبحث تاکید داشت.

انتهای پیام