امروز ۱۸تیر رای مجلسیان مدعی انقلابی تیری شد بر قلب دموکراسی و در کمال ناباوری آنچه که در آموزه نظام ولایی” میزان رای ملت است” به عینه نادیده گرفته شد. ۱۸تیر اعتبار برخی وکلای مجلس این بار با حب و بعض سیاسی رو شد و دراین بازی نازیبا، خدمتگزاری که […] مروز ۱۸تیر رای مجلسیان […]

امروز ۱۸تیر رای مجلسیان مدعی انقلابی تیری شد بر قلب دموکراسی و در کمال ناباوری آنچه که در آموزه نظام ولایی” میزان رای ملت است” به عینه نادیده گرفته شد. ۱۸تیر اعتبار برخی وکلای مجلس این بار با حب و بعض سیاسی رو شد و دراین بازی نازیبا، خدمتگزاری که […]

مروز ۱۸تیر رای مجلسیان مدعی انقلابی تیری شد بر قلب دموکراسی و در کمال ناباوری آنچه که در آموزه نظام ولایی” میزان رای ملت است” به عینه نادیده گرفته شد.

۱۸تیر اعتبار برخی وکلای مجلس این بار با حب و بعض سیاسی رو شد و دراین بازی نازیبا، خدمتگزاری که در دوم اسفند۹۸ پیروز قاطع دموکومراسی بود و برای سومین بار اعتبار مردمی وخدمتگزاری اش از طریق مردم در رقابتی سخت از دل صندوق رای سرریز شد ، از خدمت باز ماند.

اما غلام مردم قهرمان جنوب و زاگرس سرافراز و دوستدارانش به وسعت ایران زمین نیک می دانند که تاریخ قهرمانان خود را فراموش نمی کند و مردم نیز شان و بزرگی خادمان خود را.

آقای تاجگردون خدمات بزرگ و ارزشمندتان در جای جای خطه گچساران وباشت یادگار گران سنگی برای مردمی است که جاودانه تو را بزرگ و دوست داشتنی می پندارند همانطور که در سه رقابت سخت به حرمت نظام و خدمات ارزنده پای صندوق رای آمدند و به شما رای دادند .

اینک همه فرهیختگان و دانایان معتقدندو اذعان دارند که درجدال سیاسی با اعتبارنامه ات نیز محبوبیت آن وکیل لایق زاگرس بیش اشکار شد .

آنچه حقیقت است آن بزرگ زاده به مناصب دنیوی بی نیاز است اما مردم بویژه اهالی حوزه انتخابیه باشت وگچساران برای تکامل قطار توسعه وآبادانی به شما نیازمند بودند و هستند و می دانند که دریوزگان قدرت در پیس این جفای خدعه آمیز هرگز به آمال پلیدشان نخواهند رسید.

توسعه راهها،طرحهای بزرگ کشاورزی،انقلاب عمرانی در روستاها از پیچاب سخت گذر تا باباکلان بی بی حکیمه گذر، بافت فرسوده دوگنبدان ،بخش های متحول ورزشی،فرهنگی و آبرسانی کشاورزی، آشامیدنی ،افزایشاعتبارات نفت و عمرانی وصدها خدمت دیگر پرونده پرافتخار و مفتوح در نزد اهل معرفت ردای فاخری براعتبار پرنشان و جاودان شماست.

آنها که ازحکمت مکتب عاشورایی دل زلال یافته اند می دانند که عبادت «جز خدمت به خلق »نیست و کارنامه شما سرآمد این افتخار بزرگ بود و انسان گاهی در راه هدف مقدسش نه اینکه از سمتی کنار رود بلکه کشته هم شود باز هم پیروز است