برترین ها: مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی با انتشار توئیتی از صدا و سیما انتقاد نمود.

برترین ها: مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی با انتشار توئیتی از صدا و سیما انتقاد نمود.

تاجزاده: صدا و سیما تک صدایی را دنبال می‌کند