خبرآنلاین: محمدرضا تابش اظهار کرد: اصلاح‌طلبان همه بضاعت و قدرت خود را برای موفقیت آقای روحانی در بر طبق اخلاص قرار دادند حال امکان دارد در بعضی مورد ها انتقاداتی دارا باشند. ««جدایی حساب اصلاح‌طلبان از دولت بی‌معرفتی بود» این را محمدرضا باهنر می‌گوید. او عنوان می کند:« در دولت فعلی هرچه پشتیبانی از آقای […]

خبرآنلاین: محمدرضا تابش اظهار کرد: اصلاح‌طلبان همه بضاعت و قدرت خود را برای موفقیت آقای روحانی در بر طبق اخلاص قرار دادند حال امکان دارد در بعضی مورد ها انتقاداتی دارا باشند.

««جدایی حساب اصلاح‌طلبان از دولت بی‌معرفتی بود» این را محمدرضا باهنر می‌گوید. او عنوان می کند:« در دولت فعلی هرچه پشتیبانی از آقای روحانی وجود دارد از سوی اصولگرایان هست و اصلاح‌طلبان تنها زیرآب دولت را می‌زنند و مبحث گذر از روحانی را مطرح می‌کنند.»

»

»محمدرضا تابش نائب ریاست اول فراکسیون امید در عکس العمل به سخنان محمدرضا باهنر به خبرآنلاین اظهار کرد: به هیچ عنوان گفت وگو از گذر از روحانی وجود ندارد. اصلاح طلبان چه در انتخابات سال ۹۲ و چه در زمان انتخابات ۹۶ برای برتری آقای روحانی سنگ تمام گذاشتند. در حقیقت اصلاح‌طلبان همه بضاعت و قدرت خود را برای موفقیت آقای روحانی در بر طبق اخلاص قرار دادند حال امکان دارد در بعضی مورد ها انتقاداتی دارا باشند این چه منافاتی دارد که بعضی آن را گذر از روحانی تعبیر می‌کنند؟

در حقیقت اصلاح‌طلبان همه بضاعت و قدرت خود را برای موفقیت آقای روحانی در بر طبق اخلاص قرار دادند حال امکان دارد در بعضی مورد ها انتقاداتی دارا باشند این چه منافاتی دارد که بعضی آن را گذر از روحانی تعبیر می‌کنند؟تابش دنبال کرد: در هر روندی امکان دارد انتقاداتی وجود داشته باشد که این انتقادات و مطالبات می‌تواند به پیشرفت کمک کند در نتیجه هیچ وقت مساله گذر از روحانی از سوی اصلاح‌طلبان مطرح نبوده هست.