محسن بختیار در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که دولت با وجود تنگنا هایی که دارد، بودجه آب و برق را به شکل احسن تامین کرده هست، اظهار کرد: وزارت نیرو از لایحه بودجه ۹۸ و مبلغی که برای این بخش در نظرگرفته شده، رضایت نسبی دارد و امید داریم که بتوانیم […]

  محسن بختیار در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که دولت با وجود تنگنا هایی که دارد، بودجه آب و برق را به شکل احسن تامین کرده هست، اظهار کرد: وزارت نیرو از لایحه بودجه ۹۸ و مبلغی که برای این بخش در نظرگرفته شده، رضایت نسبی دارد و امید داریم که بتوانیم چالش ها را پشت سر بگذاریم.

وی با بیان این که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای وزارت نیرو و واحدهای زیرمجموعه آن، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد ریال ارزش حدس شده هست، اظهار کرد: برای بودجه سال آینده، اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت نیرو و دستگاه های اجرایی زیرمجموعه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ رشد هفت درصدی داشته و به حدود ۶۰۹۶ میلیارد تومان دست یافته هست.

معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و امور اقتصادی جدیدا نیز اعلام نمود: با توجه به اولویت تکمیل پروژه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی، ، بیشتر از ۷۳۴ میلیارد تومان اعتبارات وزارت نیرو در فصول آب و آبفا، برای تکمیل این طرح ها در سال ۱۳۹۸ توزیع شده و برای تکمیل و بهره برداری ۱۷۹ طرح مصوب سفرهای استانی دولت تدبیر و امید در فصول آب و آبفا، بیشتر از ۲۲۵۸ میلیارد تومان در سال آینده ارزش اختصاص یافته هست.

انتهای پیام

خبرنگار: سحر بابایی

دبیر خبر: فاطمه محمدنژاد