دکتر کیانوش جهانپور در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات بودجه ای دوا در لایحه بودجه سال آینده، اظهار کرد: در حالتیکه قرار هست سرویس ها و خدماتی که در گذشته به مریض ها خاص عرضه می شد، محافظت گردد و حتی ارتقاء هم پیدا نکنند، باید مسائل تورمی در بودجه لحاظ […]

دکتر کیانوش جهانپور در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات بودجه ای دوا در لایحه بودجه سال آینده، اظهار کرد: در حالتیکه قرار هست سرویس ها و خدماتی که در گذشته به مریض ها خاص عرضه می شد، محافظت گردد و حتی ارتقاء هم پیدا نکنند، باید مسائل تورمی در بودجه لحاظ گردد. برابر بودن یا رشد پایین تر بودجه از میزان نرخ تورم، در حوزه دوا و امکانات پزشکی به این معنی هست که بسته های خدمتی را کوچک کنیم.

توقع ها دارویی با بودجه هماهنگ باشند

وی با بیان اینکه اگر توقع ها در عرضه خدمات با نرخ تورم و بودجه هماهنگ نباشد، نباید توقع ها تازه ای از سازمان غذا و دوا و نظام تندرستی ایجاد گردد، اضافه کرد: در نتیجه اگر انتظار هست که خدمات دارویی به مریض ها مثل گذشته محافظت شده و یا حتی طبق توقع ها موجود، ارتقاء یابند، باید در بودجه نیز به مراجع توجه گردد.  همیشه در طول سال ها شاهد بوده ایم که انتظاراتی حتی فراتر از بودجه تعیین شده و تصویب شده، برای نظام تندرستی از گوشه و کنار مطرح می گردد که به صورت متعدد هم در رسانه ها منتشر شده، اما قاعدتا باید محل مراجع این توقع ها و توقعات هم مشخص باشد.

بودجه ای که روی کاغذ می آید، تخصیص هم داده گردد

جهانپور با بیان اینکه از سوی دیگر، مسئله تخصیص بودجه نیز بسیار با اهمیت هست، اضافه کرد: شاهدیم که بعضی اعتبارات روی کاغذ می آیند، اما اینکه چقدر از آن تخصیص پیدا کند، مبحث دیگری هست. می اندیشم قسمتی از اعتراضات و مباحثی که این روزها مطرح هست، به نحوه تخصیص بودجه و تحقق آن بازمی گردد. در نتیجه باید به شکلی دقیق انتظاراتی که از سازمان غذا و دوا و وزارت بهداشت دارند، در بودجه تصریح و تصویب گردد و ماموریت ها با نرخ تورم و مراجع هماهنگ باشد.

سخنگوی سازمان غذا و دوا علاوه بر این اظهار کرد: در طول سال از نواحی متفاوت از سازمان غذا و دوا و وزارت بهداشت توقع دارند که دوا های مختلفی، در لیست دارویی کشور، در همه حوزه های مریض ها خاص و نادر قرار گیرد و انواع پشتیبانی ها صورت پذیرد، اما تا زمانیکه محل و مراجع این توقع ها به شکلی دقیق مشخص نشود، چنین اقدامی قابل انجام نیست. در نتیجه به شکلی دقیق باید مشخص گردد که به چه بیمارانی باید چه سرویس هایی داده گردد و منابعش هم مشخص شده و تخصیص داده گردد. در این صورت در طول یکسال نظام تندرستی با بالاترین کیفیت و اثربخشی خدمات را عرضه می دهد.

امکان منطقی سازی نرخ دوا

جهانپور با بیان اینکه به هر حال سال کنونی علاوه بر مواردی که در سال گذشته وجود داشته هست، باید مابه التفاوت نرخ ارز هم افزایش یابد، اظهار کرد: ما یک یارانه برای مریض ها خاص داریم و یک مابه التفاوت نرخ ارز. از آنجایی که به نظر می رسد، سال کنونی دو مرتبه هم نرخ ارز دوا در بودجه افزایش نمی یابد و در حال حاضر اعلام گردیده هست که ارز ۴۲۰۰ تومانی دو مرتبه هم به حوزه دوا و امکانات پزشکی تعلق می گیرد، این نکته مثبتی هست، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی منحصرا گروه های کالایی خاصی را دربردارنده می گردد و در حال حاضر زیادی از نهاده های تولید و تامین دوا در عمل از ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج می باشند. در نتیجه هزینه های تولیدکننده و تامین کننده هم در حال افزایش هست. این مورد ها هم باید در بودجه دوا لحاظ گردد. در غیر این صورت برای محافظت چرخه اقتصادی دوا، در نرخ گذاری دوا منطقی سازی انجام می گردد که این منطقی سازی باید محل و مراجع مشخصی داشته باشد. زیرا زیادی از این دوا ها را در نهایت با واسطه و بی واسطه خود دولت خریداری خواهد کرد.

انتهای پیام