وی اضافه کرد: اولویت دوم ما رسیدگی به معیشت مردم هست یعنی نباید دولت این چنین عمل کند که تا شرایط رونق تولید فراهم نشده معیشت مردم را تامین نکند. اصلا و ابدا نباید فاصله ای میان رسیدگی به معیشت مردم تا رونق تولید ایجاد گردد؛ چراکه مستضعفین و اقشار فرودست شرایطی دارند که قطعا […]

وی اضافه کرد: اولویت دوم ما رسیدگی به معیشت مردم هست یعنی نباید دولت این چنین عمل کند که تا شرایط رونق تولید فراهم نشده معیشت مردم را تامین نکند. اصلا و ابدا نباید فاصله ای میان رسیدگی به معیشت مردم تا رونق تولید ایجاد گردد؛ چراکه مستضعفین و اقشار فرودست شرایطی دارند که قطعا باید به آنان رسیدگی کرد.

این عضو جامعه روحانیت مبارز  با تاکید بر این که «دولت باید رسیدگی و کنترل آشفته بازار فرآورده ها غذایی را در اولویت قرار دهد»، گفت: مردم در انتظار نمی مثل تولید در کشور رونق گیرد تا به معیشت آنان رسیدگی گردد. به هر حال خوب تر شدن وضع تولید ما امکان دارد سال ها طول بکشد و این چیزی نیست که ما بخواهیم تامین معیشت مردم را به آن منسوب سازیم.

وی در جواب به این سوال که آیا خوب تر نیست برای افزایش تولید، بودجه بعضی نهادها را کاهش داد؟ گفت: من اعتقاد دارم نهاد داریم تا نهاد.    دولت بودجه های فرهنگی را کاهش داده هست و این در حالی هست که نام بعضی از نهادها را می برند و آبروی آنان را می ریزند اما پولی به آنان نمی دهند. به عنوان نمونه الان بودجه حوزه های علمیه را علم کرده اند ولی چیزی به آنان نمی دهند.

وی تصریح نمود: نگاه کنید که بودجه دانشگاه ها چقدر هست و آن وقت تمام بودجه ای که دولت به حوزه های علمیه اختصاص می دهد را با آن قیاس کنید، بعد متوجه فاصله می شوید. در حقیقت شرایط به گونه ای هست که اگر دولت بودجه ای را که به حوزه های علمیه اختصاص می دهد، قطع نماید هیچ رخدادی نمی افتد.

این عضو جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر این که «۹۰ درصد بودجه کشور را پرسنل و اداره های دولتی خرج خود می کنند»، گفت: دولت باید قطعا به سمتی برود که این مشکلات را حل نماید و تحولی در دستگاه های دولتی اتفاق افتد وگرنه تا وقتی که وضع اینگونه باشد و توزیع بودجه عادلانه انجام نشود مشکلی حل نمی توان به ویژه که در حال حاضر دولت تصمیم گرفته بودجه فرهنگ که زیربنای کشور هست را نیز کاهش دهد که این به معنای رها نمودن فرهنگ جامعه هست.

انتهای پیام