آفتاب‌‌نیوز : انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود روز ۱۸ آوریل ۲۰۱۹ مطابق با ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ برگزار شود و بوتفلیقه برای پنجمین بار در این انتخابات نامزد شده بود.رئیس جمهوری الجزایر همچنین در این بیانیه از اجزای «اصلاحات عمده» در ساختار دولت و سازمان ریاست جمهوری بعد از برگزاری سمپوزیوم مستقل ملی زیر نظر […]

آفتاب‌‌نیوز : انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود روز ۱۸ آوریل ۲۰۱۹ مطابق با ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ برگزار شود و بوتفلیقه برای پنجمین بار در این انتخابات نامزد شده بود.
رئیس جمهوری الجزایر همچنین در این بیانیه از اجزای «اصلاحات عمده» در ساختار دولت و سازمان ریاست جمهوری بعد از برگزاری سمپوزیوم مستقل ملی زیر نظر کمیته ملی و مستقل انتخابات خبر داد.
بوتفلیه  از حضور درانتخابات ریاست جمهوری الجزایر انصراف داد/عکس
دراین بیانیه آمده است: 
نخست: جایی برای دوره پنجم (ریاست جمهوری مجدد بوتفلیقه) وجود ندارد بلکه هرگز قصد قدم گذاشتن در این راه را نداشتم زیرا وضعیت جسمانی و سنم اجازه نمی دهد اما می خواهم وظیفه آخرم را در قبال ملت الجزایر انجام دهم و آن، اقدام برای گذاشتن سنگ بناهای جمهوری جدیدی است که حکم چارچوب نظام جدید الجزایر را دارد؛ چیزی که همه برایش تلاش می کنیم. این نظام جدید و جمهوری تازه در دست نسل های جدید زنان و مردان الجزایری خواهد بود؛ کسانی که فعالان و بهره برندگان از حیات عمومی و توسعه مداوم الجزایر فردا خواهند بود.
دوم: انتخابات ریاست جمهوری الجزایر در ۱۸ آوریل آینده برگزار نخواهد شد. هدف از این تصمیم درخواست مصرانه ای بود که در خصوص ضرورت ادامه کار بین نسل ها {literal}{{/literal}گردش قدرت{literal}}{/literal} از من دارید و به آن التزام دارم.این امر همچنین به هدف پیش بینی شده در خصوص احکام قانونی مربوط می شود که متضمن سلامت و حفظ حیات موسسات و هماهنگی بین تعاملات اجتماعی و سیاسی است…موکول شدن انتخابات ریاست جمهوری به زمانی دیگر اجازه می دهد تا نگرانی های یادشده برطرف و عرصه برای اطمینان و آرامش و امنیت عمومی باز شود….
سوم: تصمیم گرفتم برای برانگیختن بسیج بیشتر در مسئولیت های کلان و نیز افزایش فعالیت و عملکرد دولت در همه عرصه ها، اصلاحات عمده ای را در ساختار دولت در نزدیک ترین زمان، اجرا کنم. این اصلاحات واکنشی مناسب به درخواست هایی است که از سوی شما به من رسید و نیز دلیلی از جانب من در خصوص پذیرشم درباره محاسبه و زمان بندی دقیق برای تمرین مسئولیت در همه سطوح و بخش ها.
چهارم: سمینار ملی مستقل فراگیر، هیاتی است که همه اختیارات لازم برای بررسی و آماده سازی و تقویت همه اصلاحات را دارد؛ اصلاحاتی که سنگ بنای نظام جدید برای راه اندازی مسیر تغییر دولت ملی ما را خواهد شد. این چیزی است که ماموریت آخرم می دانم که با آن به مسیر خود پایان خواهم داد مسیری که به یاری خداوند تعالی و کمک او و با تفویض ملت الجزایر طی کردم.
این سمینار عادلانه خواهد بود و نمایندگی جامعه الجزایر را با مشرب ها و مذاهب آن بر عهده خواهد داشت.
این سمینار فعالیت خود را با آزادی کامل به فرماندهی هیات ریاستی متکثر عهده دار خواهد شد. در راس آن یک شخصیت ملی مستقل مورد قبول و کاردان قرار خواهد گرفت تا قبل از پایان سال ۲۰۱۹ کار خود را تمام کند. 
طرح قانون اساسی که این سمینار آماده خواهد کرد به همه پرسی ملی گذاشته خواهد شد.
سمینار مستقل ملی با استقلال تمام، تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را برعهده خواهد داشت؛ انتخاباتی که من در آن تحت هیچ شرایطی نامزد نخواهم شد. 
پنجم: هماهنگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعد از این سمینار جامع ملی مستقل تحت نظارت انحصاری کمیته انتخاباتی مستقل ملی انجام خواهد شد. زمان دوره ریاست جمهوری، ساختار و خط مشی های آن بر اساس متن قانونی ویژه و برگرفته از تجربیات بین المللی خواهد بود….
ششم: با هدف بهترین مشارکت در تنظیم انتخابات ریاست جمهوری در شرایط آزاد، شفاف، سالم و به دور از شائبه، دولت تکنوکرات ملی تشکیل خواهد شد که از همه عناصر سمینار ملی تشکیل شده باشد. این دولت نظارت بر ماموریت های کلان دولت و منافع امنیتی و نیز کمک به کمیته مستقل ملی انتخابات را بر عهده خواهد داشت.
شورای قانون اساسی نیز با استقلال کامل ماموریت شرکت در ماموریت های محوله در قانون اساسی را خواهد داشت که مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری است.
هفتم: در پیشگاه خداوند عزوجل و در برابر ملت الجزایر تعهد می دهم که از هیچ تلاشی برای بسیج موسسات دولتی و تشکیلات و نهادهای آن و نیز گروه های محلی دریغ نکنم تا مشارکتی در موفقیت کامل این اقدام فراهم شود. همچنین تعهد می دهم که برای ضمانت مواظبت از همه موسسات قانونی جمهوری با انضباط کامل و با هدف انجام ماموریت های مربوط به هر کدام از آنها هشیار باشم تا فعالیت آنها صرفا در خدمت ملت الجزایر و نه دیگران، باشد. 
در پایان، تعهد می دهم که اگر خداوند تبارک و تعالی مرا زنده بدارد، ماموریت های ریاست جمهوری و اختیارات آن را به رئیس جمهوری جدید تحویل بدهم؛ کسی که ملت الجزایر او را با آزادی تمام انتخاب خواهد کرد. 
منبع: ایرنا