یحیی آل اسحاق در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه در بازار کالاهای بنیادی اتفاق افتاده، عجیب و باور نکردنی هست. این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر روش فعلی برای تأمین ارز مورد احتیاج برای کالاهای بنیادی جوابگو بود، باید قیمت این کالاها حدوداً ۵۰ درصد پایین تر از قیمت […]

یحیی آل اسحاق در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه در بازار کالاهای بنیادی اتفاق افتاده، عجیب و باور نکردنی هست.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر روش فعلی برای تأمین ارز مورد احتیاج برای کالاهای بنیادی جوابگو بود، باید قیمت این کالاها حدوداً ۵۰ درصد پایین تر از قیمت امروز بازار تعیین می گردید، توضیح داد: کالاهای بنیادی مستقیماً با معیشت مردم درگیرند و وقتی نتوانیم قیمت آنان را مدیریت کنیم فشاری جدی به اقشار کم درآمد وارد می گردد و تحمل این مساله برای جامعه دشوار هست.

آل اسحاق دنبال کرد: این اتفاق در حالی در بازار داخلی رویت می گردد که به نظر برای تأمین این کالاها نباید مشکلی می داشتیم. از یک سو بخش بسیاری از کالاهای بنیادی را میتوان با استفاده از مراجع داخلی تأمین کرد و از طرف دیگر ارز مورد احتیاج برای واردات ضروری نیز مدنظر داشته شده هست. به همین علت اگر مدیریت درستی انجام می گردید نباید بازار با به هم ریختگی امروز رو به رو می گردید.

وی با بیان اینکه کلیدی ترین عامل بر هم خوردن شرایط بازار نبود یک فرماندهی واحد هست، تصریح نمود: برای مثال برای کالایی مثل گوشت، بحث تولید و تأمین مراجع خستین در اختیار وزارت کشاورزی هست اما مدیریت و توزیع در بازار را وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) این عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: همان طور که تجربه مدیریت کشور در سال ها و دهه های گذشته نشان می دهد، میتوان با اتحاد نگاه و فرماندهی واحد تمام مسائل ذی ربط به بازار کالاهای بنیادی را در یک مجموعه تجمیع کرد و از این نهاد توقع پاسخگویی داشت اما تا وقتی که این اتفاق نیفتد مراجع کشور در این بازار خرج می گردد بدون اینکه دستاوردی داشته باشد و هدف کلیدی که مدیریت بازار و جلوگیری از وارد شدن فشار به معیشت مردم هست نیز اجرایی نمی توان.

انتهای پیام