علی اشرف عبدالله پوری حسینی در اظهار کرد و گو با ایسنا در مورد واگذاری نیشکر هفت تپه با اشاره به وقایعی که در ماه ها و سال های گذشته رخ داد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ از دو موسسه خواستیم که واگذاری های سازمان خصوصی سازی را بررسی کند. آنان حدود ۹۰ شرکت را […]

علی اشرف عبدالله پوری حسینی در اظهار کرد و گو با ایسنا در مورد واگذاری نیشکر هفت تپه با اشاره به وقایعی که در ماه ها و سال های گذشته رخ داد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ از دو موسسه خواستیم که واگذاری های سازمان خصوصی سازی را بررسی کند. آنان حدود ۹۰ شرکت را که واگذار شده بود را بررسی کردند و نمره دادند.

وی دنبال کرد: آنان در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که کنترلی واگذار شده اند، حدود دو درصد سطح اشتغال را افزایش داده اند.

ریاست سازمان خصوصی سازی، اظهار کرد: بعضی مدعی می گردند که روند خصوصی سازی ها ناصحیح بوده است، اما سؤال من این است که آیا کسی خصوصی سازی ها را بررسی کرده که طبق آن بیان می کنند خصوصی سازی ها درست نبوده است؟! تنها بررسی که در مورد خصوصی سازی ها انجام شده، توسط آن دو موسسه بوده که آنان هم روند خصوصی سازی ها را مطلوب بررسی کردند و اظهار کردند دو درصد اشتغال افزایش پیدا نموده است.

وی اضافه کرد: اگر می سؤال کرد آیا اجرای اصل ۴۴ در ۱۲ سال گذشته موفق بوده است؟ من در جواب می گویم که اصلا موفق نبوده است، اما علتش سازمان خصوصی سازی و واگذاری ها نیست. سبب موفق نبودن اصل ۴۴ این است که نمی گذارند خصوصی سازی کارش را انجام دهد. این مبحث موجب شده الان که در سال جاری ما هنوز ۶۰۰ بنگاه واگذار نشده دارا باشیم. 

 او درباره کارکرد سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری نیشکر هفت تپه اظهار کرد: من به عنوان ریاست سازمان خصوصی سازی از واگذاری این شرکت دفاع می کنم. ۵۰ ۵۰ سال دولت مالک شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود و در این مدت این شرکت ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته به وجود آورد که ۱۷۰ میلیارد تومانش را دولت پرداخت نمود. این شرکت ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشت؛ یعنی بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال حق بیمه کارگرانش را نداده بود، اما بعد از خصوصی سازی وضع خوب تر گردید، چرا که الان حقوق به تعویق افتاده کارگران به دو ماه فرا دست یافته است؛ ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در هفت تپه سرمایه گذاری شده است؛ هزار هکتار برای کشت انگور و مرکبات اختصاص داده شده و زیرساخت های آن فراهم شده است.

پوری حسینی تاکید کرد: سؤال من این است که به چه سبب کسی تا سال ۱۳۹۴ که این شرکت دولتی بود  نمی سؤال کرد که به چه سبب نیشکر هفت تپه ۳۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت؟ 

وی در جواب به این سؤال که آیا اگر به گذشته باز می گشتید، دو مرتبه هم نیشکر هفت تپه را به خریدار فعلی می فروختید؟ گفت: خریدار را سازمان خصوصی سازی انتخاب نمی کند؛ خریدار در مزایده پیروز می گردد.

پوری حسینی درمورد اینکه به چه سبب سهام این شرکت به طور مذاکره ای به فروش نرسید؟ اظهار کرد: اگر سازمان خصوصی سازی خودش مشتری را خلق کند، تبانی و فساد ایجاد می گردد.  در قانون آمده اگر جایی شرکت تعاونی توسعه درست گردید، سازمان خصوصی سازی وظیفه دارد به طور مذاکره ای آن قسمت را بفروشد، اما آیا در جایی شرکت تعاونی توسعه درست گردید که از ما مذاکره ای قسمت بخواهد و ما به آنان آن قسمت را نفروشیم؟ 

در قانون آمده اگر جایی شرکت تعاونی توسعه درست گردید، سازمان خصوصی سازی وظیفه دارد به طور مذاکره ای آن قسمت را بفروشد، اما آیا در جایی شرکت تعاونی توسعه درست گردید که از ما مذاکره ای قسمت بخواهد و ما به آنان آن قسمت را نفروشیم؟ رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به وقتی که نیشکر هفت تپه دولتی بود اظهار کرد: محصول این شرکت شکر است؛ وقتی دولت نرخ شکر را تعزیراتی می کند و موجب می گردد خرج و دخل این بنگاه به هم بریزد، معلوم است که ساز و کار این بنگاه که دولتی بود، مشکل دارد. به چه سبب آن زمان کسی نیامد آن جا را تحلیل کند که به چه سبب هفت تپه دخل و خرجش به هم نمی خورد؟ طبیعی است که بخش خصوصی توان دارد مشکل بهره ور نبودن دولت را حل کند، ولی مشکلات دیگر را خیر. 

 وی دنبال کرد: از آنجا که خریدار می دانست نرخ شکر تعزیراتی است، برای فرآورده ها جدید سرمایه گذاری کرد و قرار است ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر را هم در آن جا سرمایه گذاری کند.

پوری حسینی با اشاره به مقاومت ها در مقابل خصوصی سازی اظهار کرد: وقتی که می خواستیم شرکت هفت تپه را واگذار کنیم، در فاصله بین چاپ آگهی تا پیروز شدن و تحویل شرکت، ۱۸۰۰ نفر از سوی مسئولان دولتی به آن جا وارد شدند، اما خریدار لب فرو بست و هیچ کسی را اخراج نکرد. کسی که سهامداری را قبول کرده، پذیرفته که حقوق به تعویق افتاده دو ماهه را به صفر برساند و علاوه بر این علاوه بر آن سرمایه گذاری هم خواهد کرد. 

 به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، شرکت نیشکر هفت تپه یکی از قدیمی ترین کارخانه های تولید شکر در ایران است و بیشتر از نیم قرن از تأسیس آن می گذرد. نیشکر هفت تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش قرار دارد و از مهمترین قطب های اشتغال زایی استان خوزستان به شمار می رود، اما تغییراتی که از سال ۱۳۹۴ در مالکیت این شرکت ایجاد گردید، مشکلاتی را برای کارگران پدید آورد که تا به حال چندین بار منتج به اعتراضات وسیع آنان شده است. عمده اعتراض های کارگران این شرکت به دیرکرد چند ماهه در پرداخت حقوق آنان ذی ربط می گردد.

انتهای پیام