وی اضافه کرد: تاحالا ابلاغیه از جانب وزارت نیرو تصویب شده و طراحی نظام تعرفه ای هم انجام شده هست، به شکلی که ما خود را به صورت کامل آماده کرده ایم تا به مشترکان نحوه ی محاسبه تعرفه را اطلاع رسانی کنیم. سخنگوی صنعت برق کشور در جواب به این سؤال که آیا قرار […]

وی اضافه کرد: تاحالا ابلاغیه از جانب وزارت نیرو تصویب شده و طراحی نظام تعرفه ای هم انجام شده هست، به شکلی که ما خود را به صورت کامل آماده کرده ایم تا به مشترکان نحوه ی محاسبه تعرفه را اطلاع رسانی کنیم.

سخنگوی صنعت برق کشور در جواب به این سؤال که آیا قرار هست نرخ تمام شده از مشترکان پرمصرف اخذ شود، با بیان این که هیچ طرحی برای اخذ نرخ تمام شده از مشترکان پرمصرف مدنظر داشته نشده هست، اضافه کرد: البته باید اظهار کرد که یک نظام تعرفه ای پیچیده برای اخذ تعرفه از مشترکان تصریح شده، به شکلی که هرچه مشترک، میزان استفاده خود را از الگو افزایش دهد، میزان تعرفه آن نیز افزایش می یابد.

حقی فام اظهار کرد: فرمول مدنظر داشته شده برای اخذ تعرفه از مشترکان پرمصرف، یک فرمول پیچیده هست و معنی آن این نیست که معادل نرخ کل استفاده از مشترکان اخذ شود، لکن تنها هدف این هست تا یک سیگنال نرخ برای کنترل استفاده دارا باشیم که اگر این مبحث تصویب شود، مطمئنا در کاهش استفاده نیز شاهد تاثیرات بالایی هستیم.

وی در جواب به این سؤال که قطع برق مشترکان پرمصرف نیز در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: قرار نیست که برق هیچ کدام از مشترکان پرمصرف قطع شود، لکن تنها هدف این هست که سازوکاری را پیش دریافت کنیم تا مشترکان در حد الگو، استفاده دارا باشند.

در این باره، اواسط آبان ماه ماه، وزیر نیرو اعلام نمود که افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف

انتهای پیام