مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از بهره برداری ۷ پروژه این اداره کل در ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد. به گزارش خبرنما، سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر دراینباره گفت: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر ۷ پروژه این اداره کل به ارزش ۲۶۳ میلیارد و […]

 

 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از بهره برداری ۷ پروژه این اداره کل در ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد.
به گزارش خبرنما، سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر دراینباره گفت: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر ۷ پروژه این اداره کل به ارزش ۲۶۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بهره برداری خواهد شد.

ارجمند زاده افزود : این پروژه ها شامل سیستم اطفاء حریق ثابت بندر مروارید خارگ با هزینه ای بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال، تعمیرات اساسی منجر به PM تاسیسات محوطه بندر بوشهر با هزینه ۱۴۵ میلیارد ریال، برق رسانی به اسکله مروارید بندر خارگ با هزینه ۲۰ میلیارد ریال، خرید ونصب و راه اندازی دوربین مداربسته بندر دیلم، بندر بوالخیر، ترمینال مسافری بندر بوشهر و گیت مترویی درب کامیونی بندر بوشهربا هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال، اجرای اتصال سامانه بین المللی ناوتکس بوشهر، بنادر خارگ، گناوه،محمدعامری،کنگان،دیر، بوالخیر، ریگ و لاور به شبکه سراسری از طریق فیبر نوری و تجهیز و راه اندازی سیستم مخابراتی ترمینال مسافری بندر بوشهر با هزینه ۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال، تجهیز آشیانه جایروپلین ، مجموعه خلیج فارس، پمپ خانه آتش نشانی و برج کنترل دریایی بندر دیلم به سیستم اعلام حریق و ساخت و خرید دو مخزن سوخت اضطراری شناورهای ناجی با هزینه ۴ میلیارد ریال و تجهیز برج های کنترل بنادر تابعه به سیستم تامین بی وقفه برق UPS با هزینه ۶ میلیارد ریال می باشد.
بنادر و دریانوردی استان بوشهر از بهره برداری ۷ پروژه این اداره کل در ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر دراینباره گفت: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر ۷ پروژه این اداره کل به ارزش ۲۶۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بهره برداری خواهد شد.

ارجمند زاده افزود : این پروژه ها شامل سیستم اطفاء حریق ثابت بندر مروارید خارگ با هزینه ای بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال، تعمیرات اساسی منجر به PM تاسیسات محوطه بندر بوشهر با هزینه ۱۴۵ میلیارد ریال، برق رسانی به اسکله مروارید بندر خارگ با هزینه ۲۰ میلیارد ریال، خرید ونصب و راه اندازی دوربین مداربسته بندر دیلم، بندر بوالخیر، ترمینال مسافری بندر بوشهر و گیت مترویی درب کامیونی بندر بوشهربا هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال، اجرای اتصال سامانه بین المللی ناوتکس بوشهر، بنادر خارگ، گناوه،محمدعامری،کنگان،دیر، بوالخیر، ریگ و لاور به شبکه سراسری از طریق فیبر نوری و تجهیز و راه اندازی سیستم مخابراتی ترمینال مسافری بندر بوشهر با هزینه ۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال، تجهیز آشیانه جایروپلین ، مجموعه خلیج فارس، پمپ خانه آتش نشانی و برج کنترل دریایی بندر دیلم به سیستم اعلام حریق و ساخت و خرید دو مخزن سوخت اضطراری شناورهای ناجی با هزینه ۴ میلیارد ریال و تجهیز برج های کنترل بنادر تابعه به سیستم تامین بی وقفه برق UPS با هزینه ۶ میلیارد ریال می باشد.