دولت نقش موثری در این روند کاهشی دارد بنابراین باید با تدبیر گام بردارد. نماینده مردم نهاوند در مجلس گفته بود: اگر ما می خواهیم در قیمت ارز ثبات نسبی ایجاد کنیم دولت باید با تدبیر حرکت کند. جو روانی نیز تاثیر موثری در این روند کاهشی دارد. یکی از علل کاهش قیمت ارز در […]

دولت نقش موثری در این روند کاهشی دارد بنابراین باید با تدبیر گام بردارد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس گفته بود: اگر ما می خواهیم در قیمت ارز ثبات نسبی ایجاد کنیم دولت باید با تدبیر حرکت کند. جو روانی نیز تاثیر موثری در این روند کاهشی دارد. یکی از علل کاهش قیمت ارز در روزهای موخر جو روانی ایجاد شده هست.

انتهای پیام