این بسته حمایتی در پی نوسانات ارز و اجرای بعضی ترحیم ها بر علیه ایران با خارج شدن یکجانبه آمریکا از برجام تهیه گردیده که علی اصغر مونسان ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صناع دستی و گردشگری پیش تر به آن اشاره ای کرده و بیان کرد: «در بسته حمایتی درخواست این هست که مالیات […]

این بسته حمایتی در پی نوسانات ارز و اجرای بعضی ترحیم ها بر علیه ایران با خارج شدن یکجانبه آمریکا از برجام تهیه گردیده که علی اصغر مونسان ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صناع دستی و گردشگری پیش تر به آن اشاره ای کرده و بیان کرد: «در بسته حمایتی درخواست این هست که مالیات بر اعتبار افزوده یا عقب بیفتد یا با معیت دولت کاهش پیدا کند، درج نشدن مهر در پاسپورت که خواسته جامعه هتلداران و دفاتر خدمات گردشگری هست و استمهال یک ساله برای بازپرداخت تسهیلاتی که هتلداران دریافت نموده اند نیز در این بسته طرح شده هست.»

محمد محب خدایی ـ معاون گردشگری این سازمان ـ بدون اشاره به جزییات جدیدی از این بسته حمایتی، در اظهار کرد وگو با ایسنا » در مورد بی اطلاعی بعضی از تشکل های گردشگری به ویژه مجریان تورهای ایران از محتوای این پشتیبانی ها، اظهار کرد: برای تعیین محتوای پشتیبانی ها و تشویق ها از جوامع و تشکل های گردشگری طبق احتیاج آنان، مشورت گرفته شده هست. آنان درخواست هایی چون معافیت مالیاتی و برطرف تنگنا های بیمه ای برای گردشگران بیگانه را مطرح کرده اند که در این بسته لحاظ شده و همچنان درحال تکمیل هست و تشکل های گردشگری توان دارند خواسته های خود را مطرح نمایند.

وی افزود: ما هم بعد از تحویل بسته حمایتی به دولت، با معیت آژانس های گردشگری کشورمان نشست ها مشترکی را با بازارهای هدف ترتیب خواهیم داد و تورهای آشناسازی را برای شرکت های بیگانه اجرا می کنیم.

او در جواب به این سؤال که با توجه به تشدید ایران هراسی در رسانه های بیگانه با تغییر رفتارآمریکا، بسته حمایتی چه سهمی را به سرمایه گذاری در تبلیغ امنیتِ ایران اختصاص داده هست؟ اظهار کرد: در زمان ناآرامی های ترکیه و هجوم داعش، آفرهای مخصوصی به آژانس های گردشگری بیگانه داده گردید تا بازار صنعت گردشگری آن کشور ناشی نشود. در حال حاضر نیز نوسانات ارز موجب شده نرخ عزیمت در ایران برای بیگانه ها ارزان تر تمام گردد، آژانس های کشورمان توان دارند از این شرایط به سود خود استفاده نمایند و با دادن آفرهای مخصوصی به همتایان تجاریشان در کشورهای هدف، آنان را مجاب کنند برای ایران تبلیغ کنند تا گردشگران بیشتری جذب گردند و بدین ترتیب درآمد و سود مضاعفی عایدشان گردد.

محب خدایی با بیان این که نوسانات ارز نرخ عزیمت به ایران را رقابتی کرده هست، اما متاسفانه بعضی از آژانس ها به اختلافات ارز کاری ندارند و همان نرخ و رویه قبلی خود را اجرا می کنند،

ما باید روشمان را تغییر دهیم، بعضی از آژانس های ایرانی به این نتیجه دست یافته اند، ولی متاسفانه بعضی دیگر قصد ندارند رویه خود را تغییر دهند.

معاون گردشگری در جواب به نگرانی بعضی از تورگردان ها در مورد احتمال تشدید رکود تورمی در سال آینده و افزایش نرخ ها که به گرانی نرخ عزیمت ایران منتج خواهد گردید، ، اظهار کرد: خدمات گردشگری در ایران نهایت ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد، درحالی که اختلاف ارز در این مدت ۳۰۰ درصد بوده هست، در نتیجه افزایش نرخ مشهود نخواهد بود و تجانسی هم نخواهد داشت و جای نگرانی وجود ندارد.

انتهای پیام