دریافت ۱۹ MB به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر، این مراسم در فضای باز و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد.

دریافت ۱۹ MB

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر، این مراسم در فضای باز و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد.