به گزارش خبرنمابه نقل از روابط عمومی گروه افکار پویا،جامع ترین و کاربردی ترین دوره هدف گذاری توسط گروه افکار پویا برگزار می شود. این دوره شامل چهار فصل می باشد که فصل اول شامل سه بخش ,فصل دوم شامل هفت بخش,فصل سوم سه بخشو فصل چهارم شامل دوبخش می باشد. فصل اول مربوط به […]

به گزارش خبرنمابه نقل از روابط عمومی گروه افکار پویا،جامع ترین و کاربردی ترین دوره هدف گذاری توسط گروه افکار پویا برگزار می شود.

این دوره شامل چهار فصل می باشد که فصل اول شامل سه بخش ,فصل دوم شامل هفت بخش,فصل سوم سه بخشو فصل چهارم شامل دوبخش می باشد.

فصل اول مربوط به تعیین اهداف بلند مدت می باشد

فصل دوم مربوط به تعیین اهداف بلند مدت می باشد

فصل سوم ایجاد عادات سازنده می باشد

و فصل چهارم نیز اقدام و عمل می باشد.

لازم به ذکر است این دوره بشکل pdf در سایت افکار پویا قابل دسترسی است.لینک تهیه دوره به شرح زیر می باشد.

https://afkarepooya.ir/