خبرگزاری ایرنا: رییس سازمان کتابخانه ملی در مورد هجوم ها به وزیر امورخارجه یادآور گردید: وی دست روی نقطه حساسی گذاشته اند. افرادی که به دنبال اختلاف افکنی و معارضه با ظریف می باشند آدرس نادرست و کد اشتباه می دهند و این موجب می گردد که امر بر تعدادی مشتبه گردد. اشرف بروجردی، رییس […]

خبرگزاری ایرنا: رییس سازمان کتابخانه ملی در مورد هجوم ها به وزیر امورخارجه یادآور گردید: وی دست روی نقطه حساسی گذاشته اند. افرادی که به دنبال اختلاف افکنی و معارضه با ظریف می باشند آدرس نادرست و کد اشتباه می دهند و این موجب می گردد که امر بر تعدادی مشتبه گردد.

اشرف بروجردی، رییس سازمان کتابخانه ملی، سخنان وزیر امورخارجه در مورد پولشویی را درست بررسی کرد و در مورد فشارهای این روزها به محمد جواد ظریف اظهار کرد: من حرفهای آقای ظریف را درست می دانم، حقیقت این هست که با اهمیت ترین عارضه مدیریتی کل جامعه، فسادی هست که وجود دارد و قابل انکار نیست.

بروجردی اضافه کرد: شاید در برهه ای از زمان کارهای واضح سازی مثل اعلام میزان دریافتی های مدیران اقدامی درست بود که البته پیگیری چندانی هم نشد، اما این اقدام هم نمی توانست همه مشکل را حل نماید.

وی تاکید کرد: در تشریح دولت خوب مواردی مثل تامین نیازهای مردم، شفافیت، عرضه اطلاعات و پاسخگویی را ملاک قرار می دهند. در نتیجه وقتی اعلام می نماییم که میزان اعتماد عمومی به حاکمیت در ایران بالاست پس باید ابزارهای اشاره شده را هم تامین کنیم