علاءالدین بروجردی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: گمان من این هست که ما اصلا و ابدا شرایط مذاکره با آمریکایی ها را نداریم. ما در طول چهار دهه گذشته به صورت سوژه ای با اجازه رهبری با آمریکایی ها مذاکره کردیم، به طور مثال در عراق، آمریکایی ها خیلی درخواست نمودند که […]

علاءالدین بروجردی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: گمان من این هست که ما اصلا و ابدا شرایط مذاکره با آمریکایی ها را نداریم. ما در طول چهار دهه گذشته به صورت سوژه ای با اجازه رهبری با آمریکایی ها مذاکره کردیم، به طور مثال در عراق، آمریکایی ها خیلی درخواست نمودند که برای کاهش بحران عراق با آنان مذاکره دارا باشیم و ما این را نمی قبول کردیم اما به صورت رسمی یادداشت دادند و درخواست نمودند و این جزء سندهای وزارت خارجه هست.

وی با بیان اینکه سیاست معروف آمریکایی ها در ارتباطات دوطرفه با ایران سیاست کینه توزانه ای هست، یادآور گردید: این سیاست همچنان ادامه دارد و هیچ زمینه ای برای شروع مذاکره با آمریکا از نظر من وجود ندارد.

بروجردی با بیان اینکه ایران در طول چهار دهه گذشته علیرغم اعمال زیادی از تحریم ها با آمریکا مذاکره نکرده هست، اظهار کرد: در نهایت اعمال تحریم ها موجب می گردد ظرفیت مبادلات ما به چین و روسیه جابه جا گردد و ارتباطات مان با آنان افزایش یابد، این یک فرمول معروف هست. جمهوری اسلامی بزرگ تر از آن هست که تحریم ها تاثیری بر تغییر سیاست های آن داشته باشد.

انتهای پیام