به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، کامران پور مقدم در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: طبق آخرین آمار و اطلاعات سازمان جنگل ها و مراتع، مساحت سطح جنگل های کشور معادل ۱۴.۳ ۳ میلیون هکتار و مساحت جنگل های ناحیه رویشی هیرکانی دو میلیون هکتار هست. سازمان فائو برای بررسی مراجع جنگلی دنیا دستورالعملی […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، کامران پور مقدم در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: طبق آخرین آمار و اطلاعات سازمان جنگل ها و مراتع، مساحت سطح جنگل های کشور معادل ۱۴.۳ ۳ میلیون هکتار و مساحت جنگل های ناحیه رویشی هیرکانی دو میلیون هکتار هست. سازمان فائو برای بررسی مراجع جنگلی دنیا دستورالعملی دارد که در مقطع ها زمانی ۵ ساله انجام می گردد و در این دستورالعمل تعاریفی را برای جنگل عنوان نموده است البته هر کشوری با توجه به شرایط خود توان دارد تشریح ملی از جنگل عرضه دهد. ما در این باره با تعیین مساحت جنگل های شمال، شاخص انبوهی ۱۰ درصد را ملاک قرار داده ایم.

ریاست شورای عالی جنگل ها و مراتع کشور دنبال کرد: سازمان جنگل ها طبق وظیفه ها ذاتی خود برنامه های احیا را در دستور کار دارد و در سال های گذشته نیز دنبال می گردید. جنگل کاری و کارهای احیایی که در بعضی نقاط مثل جنگل های شمال گیلان، گلستان و مازندران انجام شده موفق بوده هست.

پورمقدم با اشاره به اینکه قرار نیست هر سال دولت بابت تعطیلی طرح های جنگل داری پولی را بپردازد، تصریح نمود: قرار هست طبق مفاد قانونی برنامه ششم توسعه، طرح جایگزین عرضه شود و به فاز اجرا برسد و جنگل ها خودگردان گردند. طرح جایگزین قرار هست جایگزین طرح های فعلی جنگل داری در جنگل های شمالی کشور با رویکرد مدیریت پایدار گردد. در طرح های قبلی جنگل داری تنها رویکرد به بهره برداری چوبی از جنگل ها بود که سر انجام قانون منع بهره برداری از جنگل مصوب و استفاده از چوب حذف گردید.

رییس شورای عالی جنگل ها و مراتع کشور در ادامه اظهار کرد: در بند «ف» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه مشخصا مذکور که دولت باید اعتبارات لازم برای طرح تنفس جنگل ها را تامین کند. طرح جایگزینی که در شورای عالی جنگل بررسی می گردد به شکلی هست که جنگل ها خودگردان شوند و متکی به اعتبارات جانبی نباشند.

پورمقدم با بیان اینکه طبق الزام قانونی موجود در برنامه ششم توسعه در حال تهیه برنامه مدیریت پایدار جنگل هستیم، تصریح نمود: چارچوب کلیدی این برنامه تهیه و به شورای عالی جنگل ارسال شده و تا یک ماه آینده آماده اجرا هست.

در ادامه این برنامه رادیویی علی بالی – ریاست گروه بررسی های جغرافیایی و مدیر ملی پایگاه ثبت جهانی جنگل های هیرکانی سازمان مراقبت محیط زیست – اظهار کرد: تغییر کاهش سطح جنگل ها در کشور یک حقیقت هست که علل متعددی را میتوان برای آن شمرد. در حال حاضر کشور ما به این حقیقت دست یافته که قطعا باید از جنگل های شمال به عنوان سرمایه ملی، جهانی و باستانی مراقبت کنیم.

مدیر ملی پایگاه ثبت جهانی جنگل های هیرکانی سازمان مراقبت محیط زیست در ادامه طرح تنفس جنگل را یکی از مباحث مدیریت پایدار جنگل معرفی کرد و اظهار کرد: طرح استراحت جنگل یک تغییر رویکرد در مدیریت جنگل هست. شاید بعضی گمان کنند بهره برداری ۱۰ درصدی چوبی از جنگل های شمال کشور مشکلی ایجاد نمی کند، درحالی که کشور ما با وضع تغییر اقلیم رو به رو هست و این مشکل را دوچندان می کند.

بالی در انتهاء با بیان اینکه طرح تنفس جنگل ها جلوی سوء استفاده سودجویان را می گیرد، تصریح نمود: ما حدود ۴۰۰ هزار هکتار از جنگل های شمال کشور را به عنوان میراث طبیعی جهانی معرفی کرده ایم و برای مراقبت از جنگل ها، جذب گردشگران و بهره مندی روستاییان برنامه ریزی هایی شده هست که ظرف سه یا چهار سال آینده نتیجه های آن زیادتر دیده می گردد.

انتهای پیام