به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، مدتی قبل مبحث افزایش تعرفه برق از سوی وزارت نیرو به مجلس پیشنهاد گردید و در حال حاضر نیز این مسئله در کمیسیون های متفاوت مجلس در حال نقد و ارزیابی هست تا طبق گفته های سخنگوی صنعت برق، پرمصرف ها از بیم میزان جریمه ملزم به اعمال […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، مدتی قبل مبحث افزایش تعرفه برق از سوی وزارت نیرو به مجلس پیشنهاد گردید و در حال حاضر نیز این مسئله در کمیسیون های متفاوت مجلس در حال نقد و ارزیابی هست تا طبق گفته های سخنگوی صنعت برق، پرمصرف ها از بیم میزان جریمه ملزم به اعمال مدیریت استفاده برق گردند.

در همین ارتباط رضا اردکانیان – وزیر نیرو – مدتی قبل اعلام نمود که تعرفه شایسته ای برای پرمصرف های آب و برق به دولت عرضه می کنیم؛ چراکه حدود ۸۰ درصد استفاده کنندگان برق در حد الگوی تشریح شده یا زیر آن استفاده می کنند و هیچ مشکلی ندارند ولی درهمین شرایط پرمصرف هایی داریم که نباید از تعرفه های پایین بهره مند باشند؛ در نتیجه اصلاح نرخ به عنوان یک وسیله برای اصلاح روند پرمصرف ها کمک کننده می باشد.

وی در مورد اهمیت اصلاح نرخ اظهار کرد: نرخ ها در بخش آب و برق باید اصلاح گردند و با توجه به اعلام سازمان حسابرسی و برنامه و بودجه که ناظر بر وزارت نیرو هستند، نرخ تمام شده هر کیلووات ساعت برق را ۱۰۰ تومان عنوان نمودند که این عدد به نسبت آنچه در نظر وزارت نیرو قرار دارد، بسیار متمایز هست اما ما موظف به قبول این عدد هستیم.

او دنبال کرد: در این شرایط لازم هست فاصله نرخ تمام شده و نرخ تکلیفی پر گردد که در این مواقع دو مسئله اهمیت مخصوصی پیدا می نماید. مسئله اول مبحث مدیریت استفاده هست، چراکه در حال حاضر دست اندرکاران صنعت برق می دانند که وضع ذخیره برق در حالت سر به سر قرار دارد. در این شرایط هر رخدادی توان دارد حاصل گردد، در نتیجه هرچه زودتر باید سرمایه گذاری های لازم در این مسیر اتفاق بیفتد.

مسئله اول مبحث مدیریت استفاده هست، چراکه در حال حاضر دست اندرکاران صنعت برق می دانند که وضع ذخیره برق در حالت سر به سر قرار دارد.

در این باره هم چنین همایون حائری – معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی – با اشاره به برنامه دولت برای افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف نیز اظهار کرد: در حال حاضر مشغول اخذ مجوزهای لازم برای انجام این کار هستیم تا بتوانیم هرچه فوری تر این طرح را اجرایی کنیم.

وزیر نیرو تاکید کرد: همچنین مسائل در سال های قبل تکلیف قانونی دیگری بر دوش صنعت برق گذاشته گردید و مبالغی از درآمدهای حاصل از این صنعت توسط دولت برداشته می گردد، بنابراین از این جهت نیز لازم هست بر مسئله اصلاح نرخ توجه گردد.

وی با تاکید به این مسئله که در حال حاضر طرحی برای افزایش نرخ برق در دستور کار دولت قرار ندارد، اما طبق تمهیدات مدنظر داشته شده، برای مشترکان پرمصرف جریمه مدنظر داشته ایم، اظهار کرد: یکی از راهکارهای مدیریت استفاده کنترل مشترکان پرمصرف هست که برای این با اهمیت برنامه جریمه مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار گرفته هست.

انتهای پیام