«قاسم میرزایی‌نکو»، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراها در مجلس، که خود از طرفداران طرح استانی شدن انتخابات است؛ در مورد انتقادات شورای نگهبان به این طرح به خبرنگار سیاسی برنا، گفت: با توجه به این که طرح استانی شدن انتخابات دارای ایراداتی است بنابراین در شورای نگهبان پذیرفته نشد و برگشت خورد. […]

«قاسم میرزایی‌نکو»، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراها در مجلس، که خود از طرفداران طرح استانی شدن انتخابات است؛ در مورد انتقادات شورای نگهبان به این طرح به خبرنگار سیاسی برنا، گفت: با توجه به این که طرح استانی شدن انتخابات دارای ایراداتی است بنابراین در شورای نگهبان پذیرفته نشد و برگشت خورد.

وی افزود: هفته آینده و بعد از تعطیلات لیالی قدر اشکالات طرح را در کمیسیون، مورد بررسی قرار خواهیم داد البته شاید این امر در روز یکشنبه در مجلس مطرح شود.

میرزایی‌نکو بیان کرد: اولین ایرادی که از طرح گرفته شده بسیار دشوار است که به توان آن را اصلاح کرد. ایرادات شورای نگهبان از طرح استانی شدن شامل، مغایر بودن آن با امنیت و شرع، شرایط قومی و قبیله ای، از بین رفتن حق مشارکت سیاسی مردم و کاهش مشارکت مردم در انتخابات آتی است.