آفتاب نیوز : ظریف در توئیتی درج کرد:خوشحال هستیم که میزبان هیات عالیرتبه عراقی به سرپرستی ریاست جمهور برهم صالح بودیم. با مقام های عراقی در مورد قدم های بعدی برای مشارکت مشترک در راستای صلح و امنیت منطقه ای صحبت و تبادل نظر سازنده داشتیم. منطقه ما اولویت ماست. “

آفتاب نیوز : ظریف در توئیتی درج کرد:
خوشحال هستیم که میزبان هیات عالیرتبه عراقی به سرپرستی ریاست جمهور برهم صالح بودیم. با مقام های عراقی در مورد قدم های بعدی برای مشارکت مشترک در راستای صلح و امنیت منطقه ای صحبت و تبادل نظر سازنده داشتیم. منطقه ما اولویت ماست. “
بررسی توئیتری ظریف از دیدار با ریاست جمهوری عراق/عکس