«فاطمه سعیدی»، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره موضع گیری ها به انتشار آهنگی در مدارس و برخورد انضباطی با مسئولان این مدارس گفت: بدون شک هیچ کس خواهان و یا موافق ترویج مباحث غیرشرعی و غیردینی در مدارس نیست. بسیار امر پسندیده ای است که […]

«فاطمه سعیدی»، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره موضع گیری ها به انتشار آهنگی در مدارس و برخورد انضباطی با مسئولان این مدارس گفت: بدون شک هیچ کس خواهان و یا موافق ترویج مباحث غیرشرعی و غیردینی در مدارس نیست. بسیار امر پسندیده ای است که نسبت به این مسائل، غیرت دینی داشته باشیم اما واکنش به موضوعات باید اولویت بندی شده و بر اساس اولویت ها باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این خصوص تاکید کرد: من دیدم که در فضای مجازی عده ای مقایسه کرده بودند که چرا زمانی که دانش آموزان طعمه حریق شدند تا این حد واکنش نشان داده نشد، البته این مسائل نیازمند بررسی و پاسخگویی است.

وی تاکید کرد: بنده دغدغه هر امر غیرمتناسب با فضای آموزشی را دارم اما برای صرف انرژی و برخورد با نیروی انسانی باید اولویت های سیستم های آموزشی کشور را مدنظر قرار دهیم.

وی بیان کرد: گرفتاری های نظام آموزشی ما متعدد است و در این بین نیاز دانش اموزان ما نشاط است. مساله این است که باید متناسب با سن و فضای فرهنگی محتوای شاد در اختیار نظام آموزشی قرار بگیرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که دانش آموزان از رفتارهای والدین خود در منزل الگوبرداری می‌کنند، تصریح کرد: اگر در تربیت نسل پیش از این دانش اموزانی که امروز در مدارس چنین رفتارهایی نشان می دهند کوتاهی کرده ایم، امروز نباید با دانش اموز و مدیر برخورد تند و جدی شود که چرا آهنگ بی محتوا و بی معنی را در مدرسه می خوانند. این دست از مسائل فرهنگی نیازمند ریشه یابی است و با اخراج دو مدیر و مسئول مدرسه تغییری نمی کند.