آفتاب‌‌نیوز : مؤسسه تأمین مالی جهانی در گزارشی اعلام کرد امارات در سال گذشته با جذب ۱۰.۴ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی عملکردی بهتر از کشورهای عضو منطقه داشته است و این مقدار معادل ۲۰ درصد کل سرمایه گذاری خارجی در این منطقه بوده است.انتظار می‌رود ورود این مقدار قابل توجه از سرمایه گذاری‌های خارجی […]

آفتاب‌‌نیوز : مؤسسه تأمین مالی جهانی در گزارشی اعلام کرد امارات در سال گذشته با جذب ۱۰.۴ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی عملکردی بهتر از کشورهای عضو منطقه داشته است و این مقدار معادل ۲۰ درصد کل سرمایه گذاری خارجی در این منطقه بوده است.
انتظار می‌رود ورود این مقدار قابل توجه از سرمایه گذاری‌های خارجی باعث تقویت ذخایر ارزی امارات و ثبات بیش‌تر درهم شود. این مؤسسه مازاد حساب جاری امارات در سال ۲۰۱۹ را معادل ۲۳ میلیارد دلار پیش بینی کرده که معادل ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. در شرایطی که رشد اقتصادی امارات در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در محدوده ۳ درصد پیش بینی می‌شود، انتظار می‌رود به تدریج بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری را در اقتصاد ایفا کند.
دولت امارات برای کمک به رشد بخش خصوصی از یک بسته به ارزش ۱۳.۶ میلیارد دلار رونمایی کرده است. طبق افق ۲۰۲۱ امارات، نسبت سرمایه‌های مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی باید ۵ درصد باشد که این هدف هم اکنون محقق شده است. این مؤسسه به امارات پیش نهاد کرده است از طریق تشویق سرمایه گذاران خارجی به ورود به عرصه بنگاه‌های کوچک و متوسط خود، وابستگی خود به نفت را کاهش دهد و متنوع سازی را تقویت کند.
به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا به نقل از گلف نیوز، این مؤسسه حجم سرمایه ورودی اتباع خارجی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را ۱۴۸ میلیارد دلار و حجم سرمایه خروجی از این کشورها را ۲۳۴ میلیارد دلار برآورد کرده است. اتباع خارجی در این کشورها ۳ تریلیون دلار دارایی در اختیار دارند که عموماً به شکل صندوق‌های ثروت و اوراق قرضه است.