ابوالفضل سروش در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که مشکلات اقتصادی امروز جامعه ما را باید در سه بعد مسائل بیگانه، دولت و مردم مورد ارزیابی قرار داد، اظهار کرد: مسائل سیاست بیگانه و مشکلاتی که آمریکا برای ما ایجاد کرده، دست ما نیست. آمریکا برجام را نقض و رفتارهایی کرد که […]

ابوالفضل سروش در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که مشکلات اقتصادی امروز جامعه ما را باید در سه بعد مسائل بیگانه، دولت و مردم مورد ارزیابی قرار داد، اظهار کرد: مسائل سیاست بیگانه و مشکلاتی که آمریکا برای ما ایجاد کرده، دست ما نیست. آمریکا برجام را نقض و رفتارهایی کرد که دو مرتبه هم خیلی دست ما نیست.

وی اضافه کرد: اما دو مبحث دیگر یعنی مردم و دولت توان دارند در عرصه اقتصادی کمک کنند درست هست که مردم نسبت به وضع اقتصادی اعتراض دارند، اما این که یک عده برای جمع کردن اجناس ضروری به فروشگاه ها حمله برده و خیلی زیادتر از نیازشان خریداری می نمایند قابل توجیه نیست. باید مردم کمک کنند و دست کم به اندازه نیازشان خرید کنند مطمئنا اگر نیازی وجود ندارد ذخیره کردن اجناس پذیرفتنی نیست.

نماینده تهران با بیان این که باید همه به دولت کمک کنیم، دنبال کرد: حالا تمامی اجناس ضروری در فروشگاه ها وجود دارد پس هیچ توجیهی ندارد که قسمتی از مردم به ذخیره عده ای از اجناس روی می آورند خوب تر هست برای خارج شدن از بحران کمک کنیم تا از این مقطع هم با موفقیت گذر کنیم که اگر کمک نشود در وهله ی اول مردم اذیت می گردند.

وی با اشاره به کارهای ضروری دولت برای خارج شدن از وضع فعلی اقتصادی، اظهار کرد: ما سال گذشته از دولت خواستیم که طیب نیا را از وزارت اقتصاد برندارند و به جای آن برای نوبخت و سیف جایگزین معین نمایند. نه فقط این اتفاق صورت نگرفت که شاهد بودیم پس از مدتی رییس جمهور راه حلی جز برداشتن آقای سیف نداشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ما از دولت خواستیم وزرایی را سرکار بیاورد که بتوانند در شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی کارکرد خوبی دارا باشند. دولت این کار را نکرد و مجلس شورای اسلامی وادار گردید وزرای کار و اقتصاد را استیضاح کند. اشتباه بعدی دولت آن هست که به جای ترمیم کابینه تنها قصد دارد انتقال بین وزرا انجام دهد، حال این که اگر کسی کارش را بلد نیست مطمئنا در عرصه دیگری هم توان ندارد کارکرد خوبی داشته باشد.

اشخاص دانشمند و کاربلد در کشور فراوان هست آقای روحانی خودش را محدود به چند نفر کرده و این همان روشی هست که آقای احمدی نژاد در پیش گرفت و سر انجام زمین خورد. اگر آقای روحانی هم این شیوه را دنبال کردند زمین می خورد و عارضه اش را ملت خواهند دید.

وی در جمع بندی با بیان این که برای خارج شدن از وضع فعلی اقتصادی باید به سه ضلع مثلث مسائل بیگانه، دولت و مردم توجه کرد، اظهار کرد: آمریکا غیرمتعهدانه از پایبندی بین المللی برجام بیرون رفت، اما ۶۰ یا ۷۰ درصد از مسئله های اقتصادی ما به دست مردم و دولت حل می گردد مشروط به این که با یکدیگر کار کرده و دست از لجاجت و بی تدبیری ها برداشته گردد.

این عضو فراکسیون امید با بیان این که کشور قبل از این از بحران های بزرگتری با موفقیت بیرون آمد، اظهار کرد: اطمینان دارم با هوشیاری مردم و مسئولین این دوره هم تمام می گردد اما لازم هست کارهای طوری باشد که سر انجام این دوره را با پایین ترین هزینه و دشواری نهایی کنیم.

انتهای پیام