بدون تحقیق، تاجر نشویم! به گزارش خبرنما،اگر تولید کننده هستید و قصد صادرات دارید، قبل از شروع بازاریابی برای جذب مشتری، لازم است تا تحقیقات گسترده تری داشته باشیددر تحقیقات بازار به بررسی زوایای مختلف محصول می پردازیم. در ابتدا اطلاعات مربوط به صادرات و واردات محصول، حجم و هزینه آن را بررسی می کنیم […]

بدون تحقیق، تاجر نشویم!

به گزارش خبرنما،اگر تولید کننده هستید و قصد صادرات دارید، قبل از شروع بازاریابی برای جذب مشتری، لازم است تا تحقیقات گسترده تری داشته باشیددر تحقیقات بازار به بررسی زوایای مختلف محصول می پردازیم. در ابتدا اطلاعات مربوط به صادرات و واردات محصول، حجم و هزینه آن را بررسی می کنیم و از نتیجه آمار، قابلیت صادراتی بودن محصول را بدست خواهیم آورد. در ادامه این تحقیقات باید هزینه محصول به صورت عمده و خرده فروشی در کشور هدف، حجم، شیوه های حمل و نقل و انتخاب به صرفه ترین مسیر، شیوه ارائه مورد نیاز، استانداردهای کشور مقصد، قوانین و مقررات موجود را بدست آوریم.

به یادداشته باشید تحقیقات همواره یکی از ارکان مهم در تجارت است و در هر مقطع از فعالیت تجاری، شامل بررسی موارد متفاوتی می شود و بی توجهی به هر بخش می تواند زیان و حتی شکست را به همراه داشته باشد.

 

گزارش : پدرام پایدار