دکتر محمود نیلی احمدآبادی در اظهار کرد و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب بر لزوم تامین ارز و مابه التفاوت آن در دانشگاه ها و موسسات تعلیم عالی از سوی دولت تاکید کرد و اظهار کرد:متاسفانه در حال حاضر تامین هزینه های ارزی دانشگاه ها در مواردی مثل مجال مطالعاتی دانشجوهای دکتری و […]

دکتر محمود نیلی احمدآبادی در اظهار کرد و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب بر لزوم تامین ارز و مابه التفاوت آن در دانشگاه ها و موسسات تعلیم عالی از سوی دولت تاکید کرد و اظهار کرد:متاسفانه در حال حاضر تامین هزینه های ارزی دانشگاه ها در مواردی مثل مجال مطالعاتی دانشجوهای دکتری و اساتید، هزینه های مواد و تجهیزات، شرکت در کنفرانس ها و غیره به سبب عدم تخصیص ارز دولتی و یا معادل ریالی آن با مشکل رو به رو شده هست.

وی در ادامه تصریح نمود: شرط محافظت کیفیت علمی پژوهش های دانشگاه ها و جایگاه علمی آنان بر ادامه تبادلات بین المللی استوار هست. دولت باید ارز دانشگاه ها را نیز در ردیف کالاهای بنیادی قرار بدهد.

رییس دانشگاه تهران افزود: در شریط فعلی به سبب عدم تخصیص به موقع بودجه، دانشگاه ها و جایگاه ها علمی در تامین هزینه های جاری خود در حوزه های متفاوت دانشجویی، آموزشی، پژوهشی و غیره با مشکل رو به رو شده اند. بر این اساس امکان اینکه از درآمدهای مخصوص دانشگاه صرف مجال های مطالعاتی دانشجوهای و اساتید گردد وجود ندارد و من بارها نیز تاکید کردم همانطور که در زمان جنگ ارز مورد احتیاج دانشگاهها تامین می گردید و نتیجه آن را امروزه در بخش بزرگی از کارکرد دانشگاهها می بینیم در شرایط فعلی نیز باید ارز مورد احتیاج و یا مابه التفاوت ریالی آن در اختیار دانشگاه ها و جایگاه ها علمی قرار بگیرد.

انتهای پیام