علی بختیار در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به موافقت دولت با افزایش حقوق کارمندان و مخالفت آن با افزایش حقوق کارگران گفته بود: با توجه به نرخ دلار و افزایش نرخ آن نسبت به آنچه که مجلس طبق آن بودجه سال جاری را بست، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اضافی درآمد دولت […]

علی بختیار در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به موافقت دولت با افزایش حقوق کارمندان و مخالفت آن با افزایش حقوق کارگران گفته بود: با توجه به نرخ دلار و افزایش نرخ آن نسبت به آنچه که مجلس طبق آن بودجه سال جاری را بست، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اضافی درآمد دولت در سال جاری هست و باید در این مورد تصمیم گیری گردد.

وی در ادامه گفته بود: قسمتی از این درآمد به بسته های حمایتی کالاهای بنیادی برای تامین نیازهای مردم و قسمتی دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران دولت تخصیص خواهد یافت. مطمئنا این ترمیم حقوق باید برای کارمندان و کارگران در بخش های متفاوت لحاظ گردد.

بختیار تصریح نمود: اگر این افزایش حقوق به گونه ای باشد که برای کارگران لحاظ نشود مطمئنا یک ایراد هست و همه بخش ها باید مورد پشتیبانی قرار گیرند.

دولت باید در شرایطی ترمیم حقوق را انجام دهد که موجبات افزایش تورم در جامعه را فراهم نکند.

انتهای پیام