فرامرز حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بعد از جنگ جهانی دوم اقتصاددانان دنیا معتقد بودند هر کشوری که منابع دارد، دچار نفرین منبع می‌شود، بنابراین آن کشور نباید روی منابع به عنوان سرمایه اقتصادی حساب کند چراکه شکست پذیر می شود. وی افزود: کشور ما باید به دنبال منابع اقتصادی دیگری جز اقتصاد […]

 فرامرز حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بعد از جنگ جهانی دوم اقتصاددانان دنیا معتقد بودند هر کشوری که منابع دارد، دچار نفرین منبع می‌شود، بنابراین آن کشور نباید روی منابع به عنوان سرمایه اقتصادی حساب کند چراکه شکست پذیر می شود.

وی افزود: کشور ما باید به دنبال منابع اقتصادی دیگری جز اقتصاد نفتی باشد و روی نیروی انسانی کار کند.

حسن پور اظهار کرد: اهمیت توسعه کارآفرینی هم به این موضوع بر می‌گردد که با کمک کارآفرینی می‌توان به اقتصاد نیروی انسانی رسید.

رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشگاه علمی کاربردی لرستان گفت: هیچ مانعی نباید بر سر راه کارآفرینی قرار گیرد بدین معنا که دیدگاه و نگاه کارآفرین به موانع باید به عنوان فرصت باشد.

وی خاطرنشان کرد: مزیت برگزاری دوره‌های کارآفرینی در آموزش و مشاوره است تا دانشجو یاد بگیرد و اندوخته‌های خود را به کار ببندد و عمل کند.

حسن‌پور یادآور شد: تجربیات سال‌های اخیر نشان داده یکی از دلایل عدم موفقیت کسب و کارهای کوچک این است که مشاوره‌های شغلی صحیح و درستی داده نمی‌شود.

انتهای پیام