قاسم میرزایی نیکو در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد تاثیرات اجرایی شدن قانون “منع به کارگیری بازنشستگان” قاسم میرزایی نیکو در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد تاثیرات اجرایی شدن قانون “منع به کارگیری بازنشستگان” بر روی کار آمدن جوانان، بیان کرد: قانون به کارگیری بازنشستگان، قانون بسیار خوبی هست که با […]

قاسم میرزایی نیکو در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد تاثیرات اجرایی شدن قانون “منع به کارگیری بازنشستگان” قاسم میرزایی نیکو در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد تاثیرات اجرایی شدن قانون “منع به کارگیری بازنشستگان” بر روی کار آمدن جوانان، بیان کرد: قانون به کارگیری بازنشستگان، قانون بسیار خوبی هست که با استقبال نمایندگان نیز رو به رو گردید، اما موفقیت و نحوه اجرایی شدن آن احتیاج به تمهیداتی دارد که باید صورت گیرد. این قانون توان دارد نقش مخصوصی در به کارگیری نیروهای متخصص داشته باشد، اما در وضعیت و احوال کنونی کشور نمی دانیم آن چه که اتفاق می افتد چه خواهد گردید اما کلیت پر ثمری این قانون دارد.

وی در ادامه اظهار کرد : این  که همه می اندیشند جوانانی از بیرون بدنه دولت که همگی تئورسین بوده و استعداد اجرایی دارند، جایگزین بازنشستگان خواهند گردید، اشتباه هست.

نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این قانون از افرادی استفاده خواهد گردید که در مجموعه ها حاضر هستند و دارای استعداد و توانمندی های لازم هستند که در آن جا نیز طبق معمول به صورت رتبه ای عمل می گردد. این چنین نیست که به صورت یک دفعه اشخاص مد نظر بتوانند به سمت های مدیریتی برسند.

وی در ادامه در جواب به این سؤال که کنار رفتن خودجوش بازنشستگان چه میزان توان دارد در موفقیت این قانون موثر باشد؟ بیان کرد: بعید می دانم که این اتفاق بیافتد، چون که اگر ما در طول این سال ها این چنین عمل می کردیم، امروز کشور وضعیت بهتری داشت. در گذشته حضرت امام خمینی (ره) اظهار می کردند “اگر کسی توانمندی وظیفه ای را ندارد آن را کنار بگذارد” در گذشته حضرت امام خمینی (ره) اظهار می کردند “اگر کسی توانمندی وظیفه ای را ندارد آن را کنار بگذارد” اما امروزه ما مدعا داریم که توانمند هستیم و حتی توانمندتر از ما وجود ندارد.

انتهای پیام