معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از بررسی مشکلات دریانوردان همزمان با حضور دکتر مرزبان مدیرکل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی و بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر بوشهر خبر داد. به گزارش خبرنما، محمد قاسمی معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: دکتر مرزبان […]

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از بررسی مشکلات دریانوردان همزمان با حضور دکتر مرزبان مدیرکل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی و بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر بوشهر خبر داد.
به گزارش خبرنما، محمد قاسمی معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: دکتر مرزبان مدیر کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی و بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی  به همراه معاون و روسای ادارات زیر مجموعه به منظور بررسی مسائل و مشکلات بخش های مرتبط ،در بندر بوشهر حضور یافتند.

 

قاسمی افزود: در این سفر دو روزه و طی جلساتی کلیه مسائل و مشکلات مربوط به امور دریانوردان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در جهت رفع مشکلات اتخاذ شد.همچنین برخی از سوانح دریایی رخ داده طی چند ماه اخیر نیز در حضور کمیته بررسی سوانح دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: همچنین در جلسات برگزار شده ، گزارشی از عملکرد و اقدامات برجسته در استان توسط اداره امور دریانوردان ، بخش بررسی سوانح دریایی و بخش کنترل و بازرسی کشتیها از قبیل تهیه و توزیع ۵۰۰۰ جلد کتابچه واکنش به شرایط اضطراری در دریا ، برگزاری دو مرحله آموزش همگانی برای دریانوردان شاغل در شناور های غیر کنوانسیونی در بنادر دیر و گناوه ، بررسی سوانح دریایی مهم در سال ۹۹ و ارائه گزارش ها و درسهای آموختنی  مربوطه به سازمان و همچنین خدمات ارائه شده توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان به دریانوردان در راستای اجرای کنوانسیون کار دریایی (MLC) ارائه شدو از  سه مرکز آموزش دریانوردی در بوشهر بازدید صورت گرفت.

۱ بهمن ۱۳۹۹ ۲۱:۵۲