منصور مرادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبه های در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: آقای ربیعی به این دلیل که وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی بود و شرکت های زیر مجموعه وی یعنی شستا و تامین اجتماعی  تحت نظرشان بود، می توانست تاثیرات مثبتی در اقتصاد داشته باشد، اما […]

منصور مرادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبه های در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: آقای ربیعی به این دلیل که وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی بود و شرکت های زیر مجموعه وی یعنی شستا و تامین اجتماعی  تحت نظرشان بود، می توانست تاثیرات مثبتی در اقتصاد داشته باشد، اما بحث اقتصادی ما زیادتر در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی هست.
مرادی دنبال کرد: کسی که به عنوان سرپرست وزارت خانه انتخاب می گردد نظیر وزیر نیست که همه کارها را پیگیری کند.
مرادی در جواب به این سؤال که این استیضاح چه پیامی برای دولت دارد اظهار کرد: با توجه به دیدی که وزرای قبلی  در ارتباط با ضعف مجلس در استیضاح  به دولت داشتند این استیضاح نمایش داد که مجلس قدرت این کارهای را دارد. اگر وضع به نسبت خوب تر نشود نمایندگان در صدد استیضاح یکسری از وزرای دیگر می باشند که توان دارد گوشزدی برای دولت باشد تا خود را جمع کند.

مرادی در ارتباط با هدف مجلس از استیضاح اظهار کرد: مجلس در حقیقت به وظیفه ی خود عمل می نماید. آنچه وظیفه ی مجلس هست تذکر، طرح سؤال و استیضاح هست. برنامه مجلس این هست که مسئولینی  در رأس باشند که زیادتر خدمت می کنند تا شرایط  فعلی کشور بهبود یابد.
وی در انتهاء اظهار کرد: آقای ربیعی فرد خوب و پیگیری بود.

انتهای پیام