مسعود سعادت مهر در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا ، اظهار کرد: از اینکه تحریم ها بر نرخ کالاها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارند، تردیدی نیست و نرخ بعضی کالاها بالا خواهد رفت. وی با بیان اینکه این دوره از تحریم ها با دور قبلی متمایز است، دنبال کرد: در گذشته اتحادیه اروپا و […]

مسعود سعادت مهر در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا ، اظهار کرد: از اینکه تحریم ها بر نرخ کالاها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارند، تردیدی نیست و نرخ بعضی کالاها بالا خواهد رفت.

وی با بیان اینکه این دوره از تحریم ها با دور قبلی متمایز است، دنبال کرد: در گذشته اتحادیه اروپا و آمریکا و زیادتر کشورهای جهان در اعمال تحریم ها بر علیه ایران همراه بودند اما در تحریم های جدید چون اتحادیه اروپا مسیرش را از آمریکا جدا کرده است، کشور با مشکل بسیاری رو به رو نمی ‎ گردد.

وی یادآور گردید: اگر دولت بتواند بازار ارز را به تعادل برساند، توان داریم از تحریم ها هم گذر کنیم.

انتهای پیام