وی با بیان این که آنچه که اتفاق نیفتاده، در حقیقت ارائه ارز از سوی پتروشیمی ها به بازار بوده هست اظهار کرد: آن ها قیمت ارز دولتی را نمی پذیرند، در نتیجه ما توان نداریم نام چنین بازاری را بازار ثانویه ارز یا بازار ارز شناور مدیریت شده بگذاریم. چیزی که باید روی آن معطوف شویم […]

وی با بیان این که آنچه که اتفاق نیفتاده، در حقیقت ارائه ارز از سوی پتروشیمی ها به بازار بوده هست اظهار کرد: آن ها قیمت ارز دولتی را نمی پذیرند، در نتیجه ما توان نداریم نام چنین بازاری را بازار ثانویه ارز یا بازار ارز شناور مدیریت شده بگذاریم.

چیزی که باید روی آن معطوف شویم در حقیقت این هست که بتوانیم بازار ارز را ساماندهی کنیم.

بغزیان با اشاره به دستکاری قیمت های نفع بانکی توسط بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی اضافه کرد: حقیقت این هست که بانک مرکزی توان ندارد با دستکاری قیمت های نفع بانکی نقدینگی را کنترل کند. ما اینجا سفارش می کنیم که بانک مرکزی کاری به بهای نفع بانکی نداشته باشد و همه تمرکز خود را روی کنترل بازار ارز بگذارد.

 

انتهای پیام