سمانه حسن‌پور عصر روز گذشته در بازدید از کارگاه تهیه ماسک مرکز شماره ۲ آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران خرم‌آباد، اظهار کرد: بانوان در ابعاد مختلف در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند. وی با بیان اینکه مدیریت منازل در درجه اول در اختیار بانوان است و بانوان در بحث مدیریت منازل در ارتباط با […]

سمانه حسن‌پور عصر روز گذشته در بازدید از کارگاه تهیه ماسک مرکز شماره ۲ آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران خرم‌آباد، اظهار کرد: بانوان در ابعاد مختلف در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند.

وی با بیان اینکه مدیریت منازل در درجه اول در اختیار بانوان است و بانوان در بحث مدیریت منازل در ارتباط با بحث در خانه ماندن کرونا نقش بسیار مهم و کلیدی را عهده‌دار هستند، افزود: ما شیرزنان توانمندی در استان داریم که علاوه بر توجه و تمرکز بر خانواده‌ها، خیلی دل‌سوزانه مدیریت امور خانواده را بر عهده می‌گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان ادامه داد: بانوان نشان دادند در بسیاری از امور از جمله تولید و دوخت ماسک بسیار تأثیرگذار باشند.

حسن‌پور با بیان اینکه در تولید مواد ضدعفونی شیر زنان لرستان، حضور بسیار پررنگی داشته‌اند، تصریح کرد: حضور ویروس کرونا باعث یک‌سری تقاضاها شد که یک جهش را در تولید استان توسط بانوان رقم زده است.

انتهای پیام