سیدکاظم خادمی فرزند شایسته ممسنی و رستم، امروز در انتخابات خانه احزاب ایران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد. خادمی برای انتخاب به عنوان بازرس اصلی خانه احزاب، در حالی فقط ۴ رای کم داشت که، در انتخابات درون گروهی با قاطعیت تمام به عنوان بازرس انتخاب شده بود. دکتر سجادی دبیرکل جامعه […]

 

سیدکاظم خادمی فرزند شایسته ممسنی و رستم، امروز در انتخابات خانه احزاب ایران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.

خادمی برای انتخاب به عنوان بازرس اصلی خانه احزاب، در حالی فقط ۴ رای کم داشت که، در انتخابات درون گروهی با قاطعیت تمام به عنوان بازرس انتخاب شده بود.

دکتر سجادی دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان کشور، و دکتر کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس و دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان، طی پیام‌هایی جداگانه، این انتصاب را به سید کاظم خادمی تبریک گفتند.

طی‌ ماه‌های گذشته این چندمین باری است که جوانانی از ممسنی و رستم بدون حمایت مدعیان دورغین بزرگتری در این دیار، صرفا با اتکا به توانایی‌ها و پتانسیل بالای خود، در صحنه‌های استانی و کشوری افتخارآفرینی می‌کنند.

به نظر می‌رسد کم کم وقت آن رسیده که با عبور از همان همیشگی‌هایِ تکراری که اکثرا امروز یا پیر و فرتوت هستند و یا بازنشسته‌، نسل جدید جوانان ممسنی و رستم، با پوست‌اندازی، موجی از کادرسازی را به نحوی که نسل سوم و چهارم نخبگان ممسنی و رستم، امور را به دست بگیرند، به راه بیاندازند.