موهبت الله ترکی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در تعریف ۸۳۰ پروژه عمرانی که ظرف هفته جاری در سطح استان تهران بازنمایی خواهد گردید، اظهار کرد: بالاترین تعداد پروژه افتتاحی در میان شهرستان های استان تهران مربوط به شهرستان تهران هست. وی در بخش دیگری از گفت وگو های خود در تعریف روند توسعه […]

موهبت الله ترکی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در تعریف ۸۳۰ پروژه عمرانی که ظرف هفته جاری در سطح استان تهران بازنمایی خواهد گردید، اظهار کرد: بالاترین تعداد پروژه افتتاحی در میان شهرستان های استان تهران مربوط به شهرستان تهران هست.

وی در بخش دیگری از گفت وگو های خود در تعریف روند توسعه بخش بهداشت و معالجه در سطح استان تهران اظهار کرد: تا قبل از دولت یازدهم در حوزه بهداشت و معالجه شرایط حادی داشتیم که این شرایط در شهرستان های پیرامونی تهران بسیار بدتر بود؛ اما در کمال خوشبختی در دولت یازدهم و دوازدهم با سفرهای استانی ریاست جمهوری توانستیم در حوزه بهداشت و معالجه گام های موثری در استان تهران برداریم.

ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اضافه کرد: در حال حاضر برای جبران کمبودها در سطح استان تهران در حوزه بهداشت و معالجه ساخت بیمارستان ها در شهرستان های استان تهران در دستور کار قرار گرفته به گونه ای که بیمارستان شهرستان قدس ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی را پشت سر گذاشته هست.

وی تاکید کرد: بدین ترتیب در شهرستان های غرب و جنوب استان تهران تا انتهاء سال ۱۳۹۸ در هر یک از شهرستان ها یک بیمارستان احداث خواهد گردید. در شهرستان قرچک که در جنوب استان تهران قرار دارد نیز یک بیمارستان وجود داشت و احداث بیمارستان دیگری در حال پیگیری هست.

ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دنبال کرد: در شهرستان ورامین نیز یک بیمارستان وجود داشت و بیمارستان جدید دیگری هم با حجم ۴۰۰ تختخواب به زودی احداث خواهد گردید. بر این اساس کوشش شده که تا انتهاء برنامه ششم توسعه هر یک از شهرستان های استان تهران دست کم یک بیمارستان دارا باشند تا در حوزه بهداشت و معالجه خدمات شایسته ای به شهروندان عرضه گردد.

ترکی در مورد بیمارستان های سطح شهرستان تهران نیز اظهار کرد: ۱۴ بیمارستان جایگزین در تهران در حال ساخت هست که هر یک پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد را پشت سر گذاشته اند. مراجع مالی ساخت این بیمارستان ها از محل مراجع دولتی، مردمی و خیرین تامین شده هست و با احداث این بیمارستان ها مطمئنا سرانه استان تهران به تناسب کشور در وضع بهتری قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام