مدیر منطقه بوشهر از کارگاه مجاز دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی بازدید به عمل آورد به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر، مدیر منطقه و معاونت فنی و عملیاتی از کارگاه مجاز طرح دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی در استان بوشهر بازدید کرده […]

 


مدیر منطقه بوشهر از کارگاه مجاز دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی بازدید به عمل آورد

به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر، مدیر منطقه و معاونت فنی و عملیاتی از کارگاه مجاز طرح دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی در استان بوشهر بازدید کرده و از نزدیک فعالیت این کارگاه را مورد بررسی فنی قرار دادند.

مسعود نیک تاج، نسبت به تبلیغات لازم جهت استقبال از این طرح ملی و خدمات دهی به موقع و مطلوب به مشتریان به ویژه خودروهای عمومی تاکید نمودند.