مدیرکل بنادر و دریانوردی استان به همراه هیاتی از روند بازسازی و بهسازی پایانه بین المللی بندر بوشهر بازدید کرد. به گزارش خبرنما ، سیاوش ارجمند زاده  مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به همراه معاونین خود از روند بازسازی و بهسازی و همچنین نحوه خدمات دهی براساس رعایت پروتکل های بهداشتی به […]

 

 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان به همراه هیاتی از روند بازسازی و بهسازی پایانه بین المللی بندر بوشهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنما ، سیاوش ارجمند زاده  مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به همراه معاونین خود از روند بازسازی و بهسازی و همچنین نحوه خدمات دهی براساس رعایت پروتکل های بهداشتی به مسافران در این پایانه دیدن کرد.

ارجمندزاده عنوان کرد:  پایانه بین المللی مسافری بندر بوشهر
علاوه بر تاثیرگذاری در رونق گردشگری دریایی می تواند نقش موثری را در عرصه تجارت نیز ایفا نماید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این بازدید ضمن رضایتمندی از روند باسازی  و تا کید بر لزوم رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی، افزود: با توجه به روند ارائه خدمات و حجم حضور مسافران  در این پایانه رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی از الزامات بوده لذا تمامی زیر ساخت ها در این خصوص در اسرع وقت ایجاد شود