محمد رستگاری در اظهار کرد و گو با ایسنا با اشاره به قرار گرفتن در نیمه دوم سال و ارزش جایگاه ها معاینه فنی اظهار کرد: یکی از مصوبات تیم کاهش آلودگی هوای تهران این بود که تیمی تشکیل شده از محیط زیست استان تهران، استانداری، پلیس و شهرداری تهران تشکیل گردد تا از جایگاه ها […]

محمد رستگاری در اظهار کرد و گو با ایسنا با اشاره به قرار گرفتن در نیمه دوم سال و ارزش جایگاه ها معاینه فنی اظهار کرد: یکی از مصوبات تیم کاهش آلودگی هوای تهران این بود که تیمی تشکیل شده از محیط زیست استان تهران، استانداری، پلیس و شهرداری تهران تشکیل گردد تا از جایگاه ها معاینه فنی بازدید کنند.

وی با بیان اینکه نمایندگان محیط زیست در این بازدیدها نیز حاضر هستند، تصریح نمود: بازدید از جایگاه ها معاینه فنی از مهرماه آغاز شده هست و طی یک برنامه زمان بندی از کلیه جایگاه ها معاینه فنی استان تهران در شش ماه دوم سال بازدید خواهد گردید و کارکرد آنان ارزیابی می شود همچنین نمایندگان شهرداری تهران نیز در این بازدیدها محیط زیست را معیت می کنند.

معاون نظارت و پایش اداره محیط زیست استان تهران در جواب به این سوال که چه تدبیری برای خودروهایی که از جایگاه ها خارج از تهران برگه معاینه فنی می گیرند ولی در تهران رفت و آمد می کنند، مدنظر داشته شده هست، ما باید کاری کنیم که تمام جایگاه ها معاینه فنی در کشور برگه معاینه فنی استانداردی را به خودروها تحویل دهند و این برگه در همه جای کشور پذیرفتنی باشد.

رستگاری دنبال کرد: طبق مصوبه هیات دولت برگه معاینه فنی از هر کجا که گرفته گردد در کل کشور پذیرفتنی هست و ما توان نداریم فراتر از مصوبه هیات وزیران عمل کنیم، در نتیجه برگه معاینه فنی از هر مرکز معاینه فنی که گرفته گردد در کل کشور پذیرفتنی هست.

وی در جواب به این سوال که گفته می گردد بعضی از خودروهای تهران در جایگاه ها معاینه فنی این شهر استاندارهای لازم را پاس نمی کنند ولی در جایگاه ها معاینه فنی سایر شهرها استاندارها را پاس و برگه معاینه فنی دریافت می کنند، ، توضیح داد: تیم نظارتی تشکیل شده برای ارزیابی جایگاه ها معاینه فنی این مبحث را ارزیابی می کند و اگر به چنین مواردی برخوردند آن را مستندسازی می کنند و جلوی این کار را می گیرند.

رستگاری در انتهاء اظهار کرد: هدف ما این هست که برگه معاینه فنی که برای مثال در شهرستان اسلامشهر صادر می گردد – بجز برگه معاینه فنی برتر – همان کیفیت و استانداری را داشته باشد که برگه معاینه فنی شهر تهران دارند بنابراین این مساله جزء مواردی هست که طی بازدیدهای مشترک به آن رسیدگی می گردد.

انتهای پیام