فرماندار شهرستان دیلم به همراه هیاتی از اقدامات انجام شده در اداره بندر و دریانوردی دیلم ،بازدید کرد. به گزارش خبرنما، عبدالله رئیسی رئیس اداره بندر و دریانوردی دیلم در اینباره گفت: فرماندار شهرستان دیلم به همراه هیاتی از خور این بندر  و اقدامات صورت گرفته در این بندر  بازدید کرد. رئیسی افزود: فرماندار دیلم […]

فرماندار شهرستان دیلم به همراه هیاتی از اقدامات انجام شده در اداره بندر و دریانوردی دیلم ،بازدید کرد.

به گزارش خبرنما، عبدالله رئیسی رئیس اداره بندر و دریانوردی دیلم در اینباره گفت: فرماندار شهرستان دیلم به همراه هیاتی از خور این بندر  و اقدامات صورت گرفته در این بندر  بازدید کرد.

رئیسی افزود: فرماندار دیلم در این بازدید ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده بخصوص در حوزه توسعه زیر ساخت ها  و امکانات در این بندر ، همکاری تمامی دستگاه های مرتبط را با اداره بندر و دریانوردی دیلم  به جهت ارائه خدمات هرچه بهتر و ببیشتر خواستار شد.

رییس اداره بندر و دریانوردی دیلم اضافه کرد : در پایان جلسه هیات بازدید کننده توسط شناور آتشخوار مستقر در بندر از خور و طرح های پسکرانه ای در این بندر دیدن کردند