بنفشه زهرایی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که در سال جاری کارهای متعددی برای کاهش استفاده آب در کشور انجام شده هست، اظهار کرد: یکی از این کارهای، تشویق ادارات دولتی به انتصاب امکانات کاهنده استفاده آب بوده هست که در این راستا نیز هیات دولت مصوبه ای را ابلاغ کرد. […]

بنفشه زهرایی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که در سال جاری کارهای متعددی برای کاهش استفاده آب در کشور انجام شده هست، اظهار کرد: یکی از این کارهای، تشویق ادارات دولتی به انتصاب امکانات کاهنده استفاده آب بوده هست که در این راستا نیز هیات دولت مصوبه ای را ابلاغ کرد.

وی اضافه کرد: طبق مصوبه هیات دولت، ادارات دولتی مجبور به کاهش استفاده خود تا ۲۰ درصد گردیدند. همچنین، قرار گردید که اگر طی یک ماه به میزان استفاده تعیین شده نرسد، شرکت های آبفا برروی قبوض آنان جریمه لحاظ کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت استفاده و ارتقاء بهره وری وزارت نیرو با بیان این که شرکت های آبفا، ساختمان های متفاوت دولتی را از نظر نرمال بودن شیرآلات مورد بررسی قرار دادند، دنبال کرد: طبق بررسی های صورت گرفته ازسوی شرکت آب و فاضلاب، به ادارات دولتی اعلام گردید که چگونه توان دارند میزان استفاده خود را نرمال کنند، در همین راستا، زیادی از دستگاه های دولتی میزان استفاده خود را کاهش داده اند.

وی اضافه کرد: همچنین، در تیم هماهنگی با کم آبی مصوباتی در زمینه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف به تصویب رسید و حالا نیز در فاز ی ابلاغ هیات دولت قرار دارد.

او با اشاره به دیگر کارهای صورت گرفته برای مدیریت استفاده آب در کشور اظهار کرد که در حوزه استفاده آب، در بخش کشاورزی در تیم هماهنگی با کم آبی مصوبه ممنوعیت کشت برنج در استان های غیرشمالی مصوب گردید و حالا این مصوبه مراحل پایانی خود را طی کرده هست.

به گفته مدیرکل دفتر مدیریت استفاده و ارتقاء بهره وری وزارت نیرو، شیوه نامه اجرای این طرح در تیم ملی و هیات دولت به تصویب دست یافته که در جلسه آتی تیم ملی اگر تصویب شود، به همه استان ها ابلاغ خواهد گردید و از این طریق توان داریم شاهد کاهش سطح زیرکشت در استان های غیرشمالی باشیم.

مدتی قبل نیز دستورالعمل نحوه تدوین گزارش های هماهنگی با کم آبی استان ها در ششمین جلسه تیم ملی هماهنگی با کم آبی تصویب و به استانداران به عنوان رؤسای تیم های استانی تیم ملی هماهنگی با کم آبی، ابلاغ گردید.

انتهای پیام