به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ۱۰ مهر ماه سال ۱۳۹۵ اولین بازارچه صنعت های دستی پایتخت در بازار اودلاجان با حدود ۲۰ حجره ای که آماده و قابل واگذاری بود بازنمایی گردید و قرار بود این تعداد به حدود ۱۴۰ حجره افزایش پیدا نماید. اکنون دو سال از بازنمایی این بازارچه می گذرد […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ۱۰ مهر ماه سال ۱۳۹۵ اولین بازارچه صنعت های دستی پایتخت در بازار اودلاجان با حدود ۲۰ حجره ای که آماده و قابل واگذاری بود بازنمایی گردید و قرار بود این تعداد به حدود ۱۴۰ حجره افزایش پیدا نماید. اکنون دو سال از بازنمایی این بازارچه می گذرد و تنها چند مغازه فعال صنعت های دستی در آن مشغول به کار می باشند.

مسعود سلطانی فر ـ رییس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری ـ در روز بازنمایی این بازارچه به صرف مبلغ شش میلیارد تومان برای بازنمایی مرحله اول آن اشاره نمود که قرار هست با همین رویکرد به بازسازی بخش های دیگر آن و حتی محله مسکونی اودلاجان ادامه پیدا نماید.

تیرماه سال کنونی نیز علی اصغر مونسان ـ رییس فعلی سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری ـ از این بازارچه بازدید و برگزاری جمعه بازار فروش فرآورده ها صنعت های دستی و تبلیغات تلویزیونی را برای رونق فروش در این بازار توصیه نمود.

اما انگشت شمار کسبه باقی مانده بازارچه اودلاجان اعتقاد دارند دید و بازدید مدیران دردی از آنان دارو نمی کند.

هیچکس بانی سرپرستی از اودلاجان نشد

الهام قادری ـ مالک یکی از فروشگاه های صنعت های دستی و تنها کافه بازارچه دایم صنعت های دستی پایتخت ـ  در مورد وضع آن به ایسنا، اظهار کرد: بازارچه صنعت های دستی اودلاجان نظیر یک نوزاد متولد شده و رها شده هست.

قادری علاوه بر این اضافه کرد: من می خواهم بِرند گالری و کافه ام را ثبت کنم اما پس از پیگیری، بیان می کنند چون بازارچه به شکلی دولتی و تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری هست، باید نامه ای بدهند که نام آن مشکلی ندارد. سازمان می گوید نامه را باید اداره حقوقی بدهد، اداره حقوقی هم می گوید مگر من چه کاره ام که برای این کار نامه بدهم؟ نام سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری و شهرداری روی بازارچه هست و از بخش خصوصی خارج شده و دولت هم هیچ مسوولیتی در ازای آن نمی پذیرد.

«همینه که هست»

این مدرس دانشگاه علاوه بر این در مورد مبلغ ۶ میلیارد تومانی که رییس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری در روز افتتاحیه از آن گفت وگو کرد، چنین اظهار نظر کرد: این مبلغ به دو میلیارد تومان رسید. سال گذشته اعلام نمودند که مدارکتان را عرضه کنید، به هر مغازه ۱۰۰ میلیون تومان وام می دهیم. وقتی که دو مرتبه مراجعه کردم گفتند این مبلغ به ۵۰ میلیون تومان دست یافته هست و وقتی اعتراض کردم، جواب دادند: «همینه که هست».

او با بیان اینکه اگر به ۱۲ مغازه هم این مبلغ وام را پرداخت کنند، دو مرتبه هم کل مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان می گردد، اضافه کرد: با معاون صنعت های دستی ـ خانم محمودیان ـ نیز گفت وگو کردم که اعلام نمود، صندوق کارآفرینی امید باید به هر مغازه ای ۱۰۰ میلیون تومان وام بدهد و قطعا این مبحث را پیگیری می کند اما پس از ان هرچه با او رابطه ایجاد کردم، دیگر پاسخگو نبود.

قادری علاوه بر این به شرایط پرداخت وام اشاره نمود و اظهار کرد: برای پرداخت وام ۵۰ میلیون تومان شرایط عجیبی گذاشته اند. کدام کارمند دولت این مبلغ حقوق می گیرد؟! از سویی بیان می کنند باید به محضری مراجعه کنید که ما معرفی می کنیم و برای انجام کارها مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنید، زمانی هم که می گویم من محضری می شناسم که با مبلغ یک میلیون تومان هم این کار را انجام می دهد، نمی پذیرند! طوری برخورد می نمایند که انگار قصد دارند صدقه دهند.  

 صاحب یکی از فروشگاه های صنعت های دستی در بازارچه اودلاجان دنبال کرد: وقتی که بازارچه بازنمایی گردید از تفکرات بلند پروازانه سخن گفتند که تصمیم دارند از کاخ گلستان تا بازارچه را گلدان بچینند و فرش قرمز پهن کنند تا گردشگران بیگانه به بازار بیایند، پس بازارچه قطعا باید کافه هم داشته باشد زیرا گردشگر بیگانه قهوه قصد دارد و گفتند باید دستگاه قهوه ساز بخرم، من هم همه این ابزارها را به طور اقساط تهیه کردم. حتی هنوز قسط دستگاه قهوه سازی که خریدم تمام نشده هست اما یک گردشگر در این بازارچه نمی بینیم.

او با بیان اینکه از سال گذشته تا به حال پنج کاسب، فروشگاه هایشان را جمع کردند و یکی از کاسب ها هم تصمیم دارد که جمع کند، اضافه کرد: در حال حاضر به طور ظاهری ۱۲ فروشگاه صنعت های دستی داریم اما در باطن حدود پنج فروشگاه در حوزه صنعت های دستی فعالیت می کنند و مابقی برای آنکه معاف از مالیات گردند ویترین صنعت های دستی دارند اما در حقیقت پلاستیک می فروشند.

 باید مالیات بر درآمد پرداخت گردد نه مالیات بر در نیامد

قادری علاوه بر این به مالیات فروشگاه ها اشاره و گفته بود: قرار بود فروشگاه های صنعت های دستی بازارچه تا سه سال معاف از مالیات باشند اما برای ما مالیات آمده هست. از سویی مالیات بر درآمد باید پرداخت گردد نه مالیات به در نیامد! ما درآمدی نداریم که بخواهیم مالیات بپردازیم. این ماه برای من مبلغ ۸۸۹۰۰۰ تومان قبض برق آمده هست. می اندیشم اگر فروشگاه و کافه را تعطیل کنیم به صرفه تر باشد.

محمد مختاری- یکی دیگر از صاحبان فروشگاه های صنعت های دستی در این بازارچه- که از بازماندگان کاسبان اهل اصفهان هست که همچنان در اودلاجان فعالیت می کند معتقد هست باید برای این بازارچه تبلیغ گردد.

او که ماهانه دو میلیون تومان برای کرایه فروشگاهش در اودلاجان می پردازد، اظهار کرد: اوایل که بازارچه بازنمایی گردید، زیادتر صاحبان فروشگاه ها اصفهانی بودند اما پس از مدتی زیادی از آنان برگشتند و می اندیشم در حال حاضر منحصرا  من و یکی دیگر از اصفهان در این بازارچه مانده ایم.

مختاری معتقد هست برای بازارچه تبلیغات کافی وجود ندارد. دو هفته پیش از صندوق کارآفرینی امید به ما مراجعه کردند و گفتند توان داریم از اعتباراتی که برای بازارچه مدنظر داشته شده استفاده  کنیم و درخواست وام دهیم. فرمی هم پر کردند و گفتند سقف وام ۱۰۰ میلیون تومان هست.

وضع اقتصادی با اهمیت ترین سبب رونق نگرفتن بازارچه

اما ابوالقاسم حیدری- مدیر اجرایی هیئت امنای بازارچه اودلاجان- معتقد هست وضع اقتصادی کشور طوری نیست که صاحبان فروشگاه های صنعت های دستی ماهی ۵ میلیون تومان فروش دارا باشند.  

 او با بیان اینکه وضع اقتصادی مردم با اهمیت ترین سبب رونق نگرفتن اولین بازارچه صنعت های دستی پایتخت هست، اضافه کرد: در وضع اقتصادی فعلی، صنعت های دستی جایی در سبد اقتصادی مردم ندارد.

مدیر اجرایی هیئت امنای بازارچه اودلاجان در مورد مبلغ وامی که به کاسبان تعلق می گیرد نیز توضیح داد: پرداخت این وام سال گذشته تحقق پیدا نکرد زیرا نتوانستند ارزش آن را تامین کنند. سال کنونی هم که ارزش آن تامین گردید سقف ۵۰ میلیون تومان را در نظر گرفتند که صاحبان همه ی فروشگاه ها نیز فرم ذی ربط به آن را پُر کرده اند و باید ضامن هایشان را معرفی کنند تا بتوانند این مبلغ را بگیرند.

حیدری با بیان اینکه بودجه موسسه ای که از کاسبان بازارچه پشتیبانی می کند تا سقف ۵۰ میلیون تومان هست، اضافه کرد: وقتی که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان مطرح گردید، اعلام نمودند اگر مغازه ای هیچی نداشته باشد برای قفسه بندی آن مبلغ ۳۰ میلیون تومان، برای پول پیش مغازه ۳۰ میلیون تومان و همین مبلغ هم به عنوان سرمایه در حال گردش پرداخت می گردد تا یک نفر بتواند با ۱۰۰ میلیون تومان یک مغازه را پوشش دهد. مغازه های بازارچه همه قفسه بندی شده می باشند و داخل همه ی آنان هم جنس وجود دارد، منحصرا سرمایه در حال گردش به آنان تعلق می گیرد که  مبلغ آن هم ۳۰ میلیون تومان هست.

او با بیان اینکه ما درخواست کردیم سقف وام را ۱۰۰ میلیون کنند، دنبال کرد: اما گفتند چون شرایط کافی نداریم سر انجام توان دارند مبلغ ۵۰ میلیون را به طور وام پرداخت کنند. بحث این هست اگر صاحبان فروشگاه ها مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان هم بگیرند، ترددی در بازارچه صورت نمی گیرد تا بازدهی وام دارا باشند. باید وامی در اختیار صاحبان فروشگاه قرار بگیرد تا آنان بتوانند مبلغ  را باز پرداخت کنند. از وقتی که بحث وام طرح شده هست حتی چرخی های بازار هم به من مراجعه می کنند و بیان می کنند ما نیز توان داریم این وام را دریافت کنیم؟

از وقتی که بحث وام طرح شده هست حتی چرخی های بازار هم به من مراجعه می کنند و بیان می کنند ما نیز توان داریم این وام را دریافت کنیم؟مدیر اجرایی هیئت امنای بازارچه اودلاجان علاوه بر این اظهار کرد: در حال حاضر بحث این هست که بازارچه اودلاجان را به جمعه بازار مبدل کنیم تا مردم بیشتری در آن رفت و آمد کنند.  

 حیدری در مورد تعداد فروشگاه های صنعت های دستی موجود در این بازارچه اعلام نمود: از سر خیابان ۱۵ خرداد تا سر حاجی ها ۲۸ مغازه وجود دارد که توان دارد تا ۲۰۰ مغازه هم افزایش پیدا نماید اما اتفاق خاصی برای بقیه فروشگاه ها نیفتاده هست. درِ قسمتی از مغازه ها نیز انتصاب شده و سقف آنان هم زده شده هست اما هنوز کف سازی صورت نگرفته و بعضی از آنان همچنان به حرفه پیشین خود یعنی کیف فروشی در بازارچه مشغول می باشند. اگر این مغازه ها هم به بازار اضافه گردند تعداد آنان به ۸۰ فروشگاه می رسد. در حال حاضر ۱۴ تا ۱۵ فروشگاه صنعت های دستی در بازارچه وجود دارد.

او علاوه بر این در مورد تبلیغ برای بازارچه نیز اظهار کرد: به صنعتگر می گوییم بیا مغازه بگیر، جواب می دهد اینجا که فروش ندارد برای چه باید این کار را انجام دهم؟ به مالک مغازه می گوییم کرایه نگیر جواب می دهد پس چه کار کنم؟ هر چقدر هم که ما کل ایران را برای بازدید از این بازارچه دعوت نماییم و مردم بیایند فروشگاه ها را تعطیل ببینند، هیچ رخدادی نمی افتد. با چنین وضعیتی اگر بخواهیم برای بازارچه تبلیغ هم کنیم، تبلیغ منفی هست. مغازه ها باید باز شودن پس از آن برای آن تبلیغ کنیم.

مدیر اجرایی هیئت امنای بازارچه اودلاجان در مورد ۶ میلیارد تومانی که رییس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری از آن در مراسم بازنمایی بازارچه نام برده بود، نیز اظهار کرد: چنین مبلغی در کار نیست. ما از روز اول هم با آقای سطانی فر طرف نبودیم و او به عنوان بازدید کننده به اودلاجان دعوت گردید و در مراسم افتتاحیه حضور پیدا نمود و چنین گفت وگو هایی حالت رزمایش مطبوعاتی داشت و برای بازارچه هم بازتابی نداشت که اگر داشت، وضع بازارچه این طور نبود.

کبریا حسین زاده – ایسنا

انتهای پیام