«جلال میرزایی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به هجمه‌های اخیر علیه وزیر نفت بیان کرد: به نظر می‌رسد این روزها جریانی به دنبال این است که بتواند از آقای زنگنه اطلاعاتی در راستای تضعیف وزارت نفت بدست آورد. او گفت: جریانی با تولید و انتشار اخبار غیر واقعی و بزرگنمایی اشتباهات اداری در وزارت نفت […]

«جلال میرزایی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به هجمه‌های اخیر علیه وزیر نفت بیان کرد: به نظر می‌رسد این روزها جریانی به دنبال این است که بتواند از آقای زنگنه اطلاعاتی در راستای تضعیف وزارت نفت بدست آورد.

او گفت: جریانی با تولید و انتشار اخبار غیر واقعی و بزرگنمایی اشتباهات اداری در وزارت نفت دنبال این است که عرصه را در این امور تنگ کند، مانند وزارت مسکن و شهرسازی در این ارتباط رییس جمهور ورود و تغیبر ایجاد کند؛ به نظرم هدف این است.

میرزایی بیان‌کرد: عملکرد زنگنه با دیگران قابل مقایسه نیست، زنگنه حاشیه ندارد و سرمایه اجتماعی برای دولت محسوب می شود. زنگنه از معدود وزرایی است که در جامعه مقبولیت خاصی دارد. کسی را که نزدیک‌ دو دهه وزیر بوده و اینگونه بی حاشیه است را باید حفظ کرد نه اینکه موجبات تضعیف و تخریبش را فراهم آورد آن‌ هم‌ بخاطر لجبازی. حوزه منافع ملی حوزه لجبازی نیست و باید خیلی دقت داشت.

این عضو فراکسیون امید گفت: گمان‌می‌کنم افرادی که به دیدار زنجانی رفته اند همان افرادی هستند که در مجلس جریان خاصی را دنبال می‌کنند. نمی‌گویم اینها از بابک زنجانی خط می‌گیرند ولی این روزها برخی فعالند تا اطلاعاتی از زنگنه بدست آورند و در راستای تخریب هم دست بکار شده اند.